Projektipäällikön tavoitteena tyytyväinen asiakas: tärkeintä on palvella ja kuunnella

Best-Hallin PVC-hallipuolella työskentelee viisi projektipäällikköä. Yksi heistä on Jukka Torppa. Torppa työskentelee Kälviän konttorilla osana lähes 150 hallirakentajan joukkuetta.

 


Torpan työ halliprojektissa alkaa tilausvahvistuksesta, kun asiakas on päättänyt tilata hallin ja projektin toteutus siirtyy hänen hoidettavakseen. Ensimmäiseksi Torppa käy tulevan halliprojektin läpi myynnin kanssa.

- Seuraan kyllä yleensä jo ennakolta myynnin tapahtumia, kuulostelen asiakkaan tarpeita sekä tutustun alustaviin ARK-kuviin. Näin osaan kysyä tarpeelliset tiedot myynniltä jatkoon.

Kun kapulanvaihto on tehty, Torppa keskustelee suunnittelun kanssa. Torppa satsaa taustatyöhön, jotta projektissa päästään asiakkaan kanssa joutuisasti etenemään

 

Projektipäällikkö pitää langat käsissään

Vakio PVC-hallit tai pienemmät räätälöidytkin hallit ovat projektinhallinnan näkökulmasta aika selkeitä. Jos hallin pohjatyöt on tehty valmiiksi, niin yleensä tärkeimmät asiat saadaan sovittua yhdessä puhelussa ennen asennusta ja toisessa varmistettua, että kaikki meni toiveiden mukaan, yksinkertaistaa Torppa.

Useimmissa halleissa on kuitenkin mukana muitakin toimijoita, kuten sähköasentaja ja ovitoimittaja, joiden töiden yhteensovittaminen täytyy ottaa projektissa huomioon. Toisinaan mukana voi olla myös rakennusliike, jonka alihankkijoina voi toimia esim. LVIS-asentajia tai lattiapinnoittajia.

- Kaikkien aikataulut ovat yhtä tärkeitä ja ne pitää saada sovitettua yhteen, tarkentaa Torppa.

Projektien johtaminen eroaa myös eri maiden välillä. Yleensä yhteistyökumppanien toimintamallit poikkeavat toisistaan ja vaativat erilaista osallistumista valitusta toimituskokonaisuudesta riippuen.

Best-Hall pressuhalli

 

Tyytyväinen asiakas palkitsee

Best-Hallilla Torppa aloitti projektipäällikkönä elokuussa 2021. Koulutukseltaan hän on koneinsinööri ja toiminut aikaisemmin mm. tehdaspäällikkönä, projektipäällikkönä sekä testauspuolella IT-alalla.

Torppaa motivoi projektipäällikön työssä sen vaihtelevuus sekä ratkaisujen löytäminen erilaisiin haasteisiin erilaisissa projekteissa. Hänestä palkitsevinta on, kun halliprojekti saadaan valmiiksi ja asiakas on tyytyväinen – kuten useimmiten on.

- Asiakkaan kanssa keskustellessa tulee aika nopeasti ilmi, miten menee tai on mennyt. Pääsääntöisesti olemme palautteen perusteella onnistuneet projekteissa hyvin, summaa Torppa.

Torppa tietää, että tärkeintä asiakkaille on, että halli valmistuu aikataulussa ja, että toiveet ja tarpeet on kuunneltu. Mahdollisista aikataulumuutoksista on myös hyvä tiedottaa riittävän ajoissa.

Projektipäällikkö Torppa

Sama työ eri paketissa

Pääosin Torpan työ on samanlaista kuin mitä hän on aiemminkin tehnyt. Kun toimitaan rakentamisen projekteissa, niin haasteet ovat melko lailla samankaltaisia ja työssä painitaan samojen asioiden kanssa. Vain organisaatio ja sen toimintatavat ja ratkaisut ovat erilaiset.

- Tilanteet vaihtuvat nopeasti, joten pitää osata valita ne asiat, jotka vievät asioita eteenpäin oikealla tavalla.

Kun pitää pystyä erottamaan tärkeimmät asiat, Torpan ratkaisukeskeisyys ja organisointikyky pääsevät parhaiten esiin. Jokaisessa projektissa on asioita, joihin pitää reagoida heti ja toisiin riittää vasta seuraavalla viikolla. Nämä asiat pitää pystyä erottamaan toisistaan.

- Hallirakentamisen kokonaisuudessa olen se kriittinen piste ja toisaalta täysin turha henkilö. Täydellisessä maailmassa tällaista tehtävää ei tarvitsisi, jos kaikki muut ovat tehneet työnsä täydellisesti, vitsailee Torppa. Mutta valitettavasti todellisessa maailmassa mukana on aina monenlaisia muuttujia.