Näin arvioit hallin lumikuorman ja pudotat lumet katolta turvallisesti

Kirjoittanut Yngve Nyholm 11.2.2020

Jokainen Best-Hall mitoitetaan kestämään lumikuorman rakennuspaikan sijainnin mukaan arvioitu maksimilumikuorma. PVC-hallin kangaskatteen liukas pinta myös auttaa lunta poistumaan katolta itsekseen. Talvella kiinteistönomistajan tulee kuitenkin seurata aktiivisesti lumitilanteen kehitystä ja tarvittaessa poistaa lumi katolta. Tässä muutamia vinkkejä lumikuorman arviointiin ja mahdolliseen lumen pudottamiseen.

Miten arvioida lumitilanne?

Katoille kertyvän lumikuorman tilannetta voi yleisesti seurata Suomen ympäristökeskuksen nettisivuilta, jonne kerätään kuukausitasolla havaintoja lumen tiheydestä alueittain.  www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma

Oman kiinteistön osalta lumikuorman painon voi tarkemmin selvittää ottamalla lumesta näytepalan esimerkiksi muoviputkella painamalla sen lumen läpi. Putken sisään jäävä lumi punnitaan ja paino jaetaan näyteputken pohjapinta-alalla. Näin saadaan selville lumen painon kg/m2.

Tarkemmat ohjeet lumen painon mittaamiseen löytyy ELY-keskuksen sivuilta https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57298/Lumipuntari/

Toinen vaihtoehto arvioida kiinteistön lumikuormaa on mitata lumen paksuus katolta tai maasta kiinteistön lähistöllä ja kertoa lumipeite metreinä 350 kg/m3 arvolla.

Esimerkiksi 50 cm paksuisen lumipeitteen kuormitusarvo laskettaisiin seuraavasti: 0.5 m x 350 kg/m3 => 175 kg/m2.

miten arvioit lumitilanteen

Milloin lumikuormaa pitää keventää?

Rakennusten kattorakenteet on mitoitettu kestämään vähintään rakennusmääräysten mukaisen peruslumikuorman, joka perustuu tilastolliseen alueella esiintyvään lumimäärään. Jokaisen Best-Hallin teräsrakenne mitoitetaan kestämään paikkakuntakohtaisia lumikuormamääräyksiä. Esimerkiksi Keski-Suomessa rakennusmääräysten mukainen mitoitus on 180 kg/m2 ja Pohjoisessa 260 kg/m2. http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/kattolumikuorma.html#1998-2014

Jos mitattu lumimäärä alkaa olla lähellä rakennusmääräysten mukaista peruslumikuormaa, lumen pudottamista kannattaa harkita. Erityisesti jos talvea on vielä jäljellä eikä sulamisjaksoa ole näköpiirissä tai jos lunta on kertynyt katolle epätasaisesti.

Oman kiinteistön lumikuorman kestoa arvioidessa on hyvä huomioida myös rakennuksen ikä, jos rakennus on siirretty pienemmän lumimitoituksen alueelta tai jos rakennuksessa on rakenteellisia vaurioita kuten kolhittuja nurjahdusorsia tai kolarivaurioita seinäpilareissa, jotka voisivat heikentää rakennetta.  PVC-kankaan käyttöikä on 25-30 vuotta ja elinkaarensa loppupuolella oleva kangas voi olla jo paikoin kulunut. Säännöllinen kunnossapito ja kuntotarkastukset auttavatkin pitämään kiinteistön kunnossa ja huomaamaan riskipaikat ajoissa.

Best-Hallin lumikuorman arviointi

Miten varmistaa lumen pudotus katolta turvallisesti?

Jos halli on suhteellisen uusi tai muuten hyväkuntoinen, lunta on turha ryhtyä poistamaan katolta ennenaikaisesti, sillä lumen pudottaminen on usein isompi riski kuin lumi katolla.

Jos kuitenkin kuormituksen kesto lumimäärän tai rakennuksen kunnon perusteella epäilyttää ja lumenpudotus katsotaan tarpeelliseksi, työ on syytä tehdä varovasti ja kattomateriaalia vaurioittamatta. Lunta poistettaessa kannattaakin jättää n. 10 cm lumikerros katon pintamateriaalin suojaksi.

Turvallisin menetelmä on ottaa avuksi kuorma-auton nosturi, jonka korista lunta voi poistaa muovisella lapiolla tai kolalla. Metallisella lapiolla PVC-kankaan pintaa ei saa puhdistaa.

Jos nosturia ei ole käytettävissä ja lunta on pudotettava katolta käsin, putoamissuojauksen järjestäminen esimerkiksi valjaiden avulla on ehdottoman tärkeää. Liukkaan PVC-katteen pinnalta paksu lumi lähtee vauhdilla, joten myös putoamisalue on syytä eristää lumen poistamisen ajaksi ja varmistaa ettei lähellä ole ihmisiä. Alhaalta päin lunta ei saa lähteä pudottamaan, ettei lumimassa tule pudottajan päälle.

Pienissä halleissa eristämättömän hallin sisälämpötilan nostaminen voi myös pikkupakkasilla saada lumet lähtemään hallin katolta liikkeelle ja putoamaan itsekseen alas. Tämä edellyttää kuitenkin runsaasti lämmitystehoa ja onnistuu vain pienikokoisessa hallissa.

lumen pudottaminen hallin katolta

Pohdituttaako oman hallisi turvallisuus? Autan mielelläni turvallisuusasioissa

Lue aiheesta lisää

Miten varmistua, että teräsrunkoinen halli kestää lumikuorman?
Itävaltalainen Rema halusi kangashallin, joka kestää vuoristoalueen lumikuormat

Yngve Nyholm

Huoltopäällikkö

044 3323 089 yngve.nyholm@besthall.com
Bonsky