Miten varmistamme, että asennustyömaa on aina turvallinen?

Työntekijöiden työturvallisuus on Best-Hallilla yksi tärkeimmistä asioista. Työturvallisuutta kehitetään ja parannetaan jatkuvasti. Turvallisuuden ytimessä on selkeät riskiarvioon perustuvat ohjeistukset, joista jokainen työmaalla liikkuva pitää kiinni. Vuonna 2019 saimme vaativan ISO 45001 -työturvallisuussertifikaatin kiitoksena vuosien yhteisestä panostamisesta.


Työturvallisuuden merkitys korostuu erityisesti työmailla, missä asentajamme kasaavat hallin teräsrakenteet tehtaalla hitsatuista elementeistä ja suorittavat ajoittain vaativiakin nostoja hallin rungon nostovaiheessa. Nostotöissä käytetään parhaimmillaan yli 200 tn nostureita ja nostoniput saattavat painaa yli 20 000 kg.

Työmaakohtainen turvallisuusohjeistus koostuu omista tiukoista työturvallisuusperiaatteistamme sekä kunkin asiakkaan  omista alueella toimimiseen liittyvistä säännöistä. Edellytämme tiukkaa sääntöihin sitoutumista myös kaikilta aliurakoitsijoiltamme.

Jokaista hallin rungon nostoa varten laadimme nostosuunnitelman ja nostotyötä valvoo kokenut ja pätevä työnjohtomme. Nostosuunnitelman hyväksyy vielä erikseen kokenut Best-Hallin nostoihin erikoistunut rakennesuunnittleija. Lisäksi hallin katteen asennus vaatii erityistä osaamista sekä vahvaa ammattitaitoa.

hallin rakentaminen

 

Riskit minimoidaan ennen jokaisen työmaan aloitusta

Hyvät ennakkovalmistelut ovat keskeinen osa turvallisuustyötä. Muutama viikko ennen työmaan aloitusta projektista vastaava henkilö tutustuu tarkemmin työmaa-alueeseen ja laatii työmaasta haltuunoton. Haltuunotossa käydään läpi työmaan valmius sekä työmaanaikaisen tavaran varastointiin ja rungon kasaukseen tarvittava tila. Lisäksi selvitetään asiakkaan omat erityiset alueella toimimiseen liittyvät säännöt, kuten jätehuolto tai liikenteeseen liittyvät järjestelyt. Jätteiden oikeanlainen lajittelu sekä työmaan siisteys ovat olennaisia niin työturvallisuuden kuin ympäristön kannalta.

Asennusprojektia suunnitellessa työmaata varten laaditaan riskiarvio, missä huomioidaan hallin asennustyöhön liittyvät erityiset riskit ja tontilta löytyvät riskipaikat, jotka tulee huomioida asennuksen aikana. Tällaisia voi olla esimerkiksi tontin läheisyydessä kulkevat sähkölinjat tai asennusalueen läheinen liikenne. Kun riskit tiedetään, niihin osataan reagoida ja pystytään takaamaan kaikille turvallinen toimintaympäristö.

varastohalli

 

Perehdytys ja jatkuva koulutus pitää turvallisuuden mielessä

Työmaan alettua sen toiminnasta vastaa Best-hallin kokenut työnjohtaja. Työnjohtaja perehdyttää kaikki työmaalla toimivat henkilöt kyseisen työmaan erityispiirteisiin sekä käy heidän kanssaan yksityiskohtaiseesti läpi sekä riskiarvion että turvallisuussuunnitelman. Yleensä myös asiakkaan edustaja osallistuu perehdyttämiseen, jotta kaikki työmaahan liittyvät asiat tulee varmasti huomioitua. Myös kaikki nostoapuvälineet sekä työssä käytettävät henkilönostimet tarkastetaan säännöllisesti ennen työn aloitusta.

Jotta työturvallisuuteen liittyvät asiat pysyvät tuoreina mielessä järjestämme asentajillemme säännöllisesti työturvallisuuskoulutusta. Viimeisimmässä koulutuksessa keskityimme työpajan ja käytännön tehtävien kautta korkealla työskentelyyn.

 

Työmaiden turvallisuus ja ammattitaitoinen asennus ovat keskeinen osa Best-Hallin laatua.

| Artikkeli

Panostus työturvallisuuteen puolittanut tapaturmat - kiitoksena turvallisuussertifiointi

Best-Hallin koko henkilöstön vuosien työ turvallisuuden kehittämiseksi on palkittu SFS-ISO-45001 sertifikaatilla vuodesta 2019 lähtien. Yhteistyöllä yritys on saanut vähennettyä työtapaturmat puoleen ja sairauspoissaoloista kolmanneksen. Asiakkaille panostus näkyy työmaiden turvallisuutena ja siinä, ettei haaverit viivästytä rakentamista.... Lue lisää