Hae hallin rakennuslupa syksyllä ja vältä ruuhkat

Rakennusluvan saamiseen voi mennä monien uusien säädösten vuoksi huomattavasti kauemman aikaa kuin vielä muutama vuosi sitten. Jokainen Best-Hallin PVC-halli ja teräshalli vaatii rakennusluvan, joten hakuprosessi kannattaa aloittaa ajoissa. Tässä autamme mielellämme.

Rakennusvalvonta on ollut viime vuosina kovien haasteiden edessä, kun säädöksiä on tiukennettu ja tehtäviä lisätty, mutta resurssit ovat pysyneet melko samoina, vaikka kuntiakin on yhdistetty. 

Eräällä asiakkaallamme kesti jopa 7 kuukautta saada varastohallilleen rakennuslupa pääkaupunkiseudulla.

Miksi rakennusluvan saaminen voi kestää?

Rakentaminen aktivoituu tyypillisesti, kun kevätaurinko alkaa lämmittää selkää. Rakentaminen on ymmärrettävästi harvemmin mielessä lumihankien keskellä, koska se kuitenkin on sääoloille altista.

Rakennusvalvonnassa kaikkien liikkeelle lähtö maan sulamisen aikaan aiheuttaa kuitenkin lupahakemusten kasautumista ja resurssipulaa.

Rakennuslupamenettelyyn kuuluu useita vaiheita, joissa tarvitaan monien virkamiesten aikaa ja työpanosta. Lisäksi rakennusvalvonnan on saatava lausuntoja lupa-aineistoon esimerkiksi paloviranomaisilta tai vesilaitokselta.

Rakennustarkastajalla on myös monta eri roolia: hän neuvoo, valvoo ja myöntää. Lisäksi hän pitää aloituskokouksia, tekee pohja-, käyttöönotto- ja lopputarkastuksia. Kunnassa rakennetaan myös omakotitaloja ja loma-asuntoja sekä pyydetään toimenpidelupia puutarharakennuksille tai aidoille, joita samat tarkastajat hoitavat.

Jos rakentamiseen liittyy tonttien omistusvaihdoksia tai lohkomista, sillekin on oma prosessinsa.  Vuokratontille rakentamiseen tarvitaan myös maanomistajan kirjallinen lupa. Jos rakennus poikkeaa kaavasta tai aiotaan sijoittaa kaavassa määrätyn rakennusruudun ulkopuolelle, tarvitaan kaavaosaston lausunto. Naapurien kuulemiseen pitää tavoittaa kaikki naapuritonttien kiinteistönomistajat, joista joku voi asua ulkomailla.

Aikaa menee yleensä 2-4 kuukautta, että jokainen virkamies ehtii antaa lausuntonsa ja kaikki tarvittava aineisto luvan myöntämiseen on kasassa. Keväällä aloittaessa kesä-heinäkuun lomakausi vielä hidastaa asioita.

Myös varastohallin saa nopeasti talvella

Mutta mitä jos varastohallin rakennusluvan laittaisikin vireille tyypillisen huhtikuun sijaan syyskuussa?

Syyskuussa suunnittelun aloittavalla olisi lumien sulaessa kaikki valmista, kun moni vasta laskee budjettia ja neuvottelee rakentajien kanssa. Samoin mahdollisille täydennyksille ja suunnittelulle olisi talvipakkasilla rauhassa aikaa.

Rakennussuunnitelmien pakkautuminen kevääseen näkyy myös meillä ja tekee ruuhkan kesä-tammikuuhun, kun vihreää valoa rakennusluville alkaa tulla aikaisintaan juhannuksena. Useimmiten uutta PVC-hallia tai teräshallia päästään rakentamaan lokakuussa, kun parhaat kelit on jo menneet.

Hallirakentaminen ja teräsrunkoisen hallin asennus onnistuu toki myös talvella, mutta nopeammin varastohallinkin saa tontilleen, jos hommiin päästään helmi-toukokuussa – kun muut vielä suunnittelevat.

Jos siis harkitset hallin rakentamista, laita asia vireille NYT. Ota yhteyttä, autan mielelläni niin suunnitelmissa kuin rakennusluvan hakemisessa.