Best-Hallin teräsrunkoiset hallit ovat turvallisia

Jokainen Best-Hallin halli rakennetaan ihmisten ja rakennuspaikan tarpeet ja turvallisuus huomioiden. Hallien teräsrakenne on CE-hyväksytty, ja niiden kestävyys varmistetaan lukuisilla tarkastuksilla. Teräsrunkoisten kangashallien pioneerina Best-Hallilla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta teräsrakentamisesta maailmanlaajuisesti. New Yorkin JFK:n kentän lentokonehalli kesti jopa Sandy-hirmumyrskyn.

Best-Hall_lentokonehalli_JFK

Kaikkea Best-Hallin toimintaa ohjaa vuodesta 1993 käytössä ollut ISO 9001 -laatujärjestelmä. Hallien teräsrungot valmistetaan EN 1090-2 -standardin mukaisesti, ja jokaisen Best-hallin teräsrakenteella on CE-merkintä.  Lujuuslaskelmat tehdään eurooppalaisten säännösten mukaan, ja ne varmistetaan ulkopuolisella asiantuntijalla. Standardien toteutumista valvotaan jatkuvasti sekä sisäisillä että ulkopuolisten asiantuntijoiden tarkastuksilla.

Standardien toteutumisen lisäksi Best-Hall varmistaa halliensa turvallisuutta ja kestävyyttä lukuisilla päivittäisillä teoilla, joiden tavoitteena on rakentaa kestävä halli kaikkiin olosuhteisiin. Turvallisen teräsrakenteen varmistavat niin kestävät materiaalit, rakennuskohtaiset tarkat rakennelaskelmat kuin vahva ammattipätevyys jokaisessa työvaiheessa.

Käytössä parhaat eurooppalaiset materiaalit

Hallin runkorakenteen kestävyyden varmistamiseksi Best-Hall hyväksyy halliensa rakenteisiin ainoastaan laadukkaimmat Länsi-Eurooppalaiset teräslaadut. Käytetty teräs on erityisen lujaa S420/S355-putkiprofiiliterästä. Kaikki materiaalit ovat jäljitettävissä ja ainestodistuksella varustettuja.

Katteina PVC-halleissa käytetään ainoastaan parhaita markkinoilla olevia hallikankaita. Kankaat ovat eurooppalaisten valmistajiensa lukuisissa kestävyys- ja kulutustesteissä testaamia.

 

Rakenteen mitoitus tarpeiden mukaan

Keskeinen tekijä hallin turvallisuuden varmistamisessa on hallin mitoittaminen yksilöllisesti rakennuspaikan, olosuhteiden ja hallin käyttötarkoituksen mukaan. Jokainen Best-Hallin tuottama halli on yksilö, jonka rakenteet on tehty mittatilaustyönä kestämään tuuli- lumi- ja suolavesikuormat, maanpinnan epätasaisuudet ja muut muut ympäristörasitukset sekä rakennuspaikan vaatimukset.

Best-Hall noudattaa teräsrunkoisten hallien rakentamisessa kaikkia yleisiä hyvän ja turvallisen rakentamisen käytäntöjä. Muun muassa rakennuskohtaiset rakennesuunnitelmat ja lujuuslaskelmat tehdään aina pysyvän rakennuksen mitoitusten mukaan, vaikka halli tulisi väliaikaiseen käyttöön.

 

Pätevä, motivoitunut henkilöstö

Suurella osalla Best-Hallin omista rakennesuunnittelijoista on FISE:n myöntämä poikkeuksellisten vaativien teräsrakenteiden suunnittelussa vaadittava PV-luokan teräsrakennesuunnittelijan pätevyys. Pätevyyttä edellytetään muun muassa yleisökäyttöön tarkoitettujen urheiluhallien rakennesuunnittelijalta. Eurooppalaisten standardien mukaan tehtävät lujuuslaskelmat käytetään lisäksi ulkopuolisella teräsrakentamisen asiantuntijalla kolmannen osapuolen tarkastettavana. Suomen lisäksi erityisesti Saksassa ja Itävallassa tarkastukset ovat osa viranomaisvalvontaa.

Teräsrakenteiden hitsauksen laatu varmistetaan säännöllisillä tarkastuksilla. Kaikilta hitsaajilta edellytetään pätevöitymistä ja hitsauksen menetelmäkokeen suorittamista. Teräsrunkojen valmistusta valvoo IWE-tasoinen hitsauskoordinaattori.

besthall-tuottava_esimies-1

Turvallisuudesta huolehtiminen on osa Best-Hallin työkulttuuria, josta osoituksena on vaativa SFS-ISO-45001 työturvallisuussertifikaatti. Arjen työssä vastuu turvallisuudesta näkyy muun muassa jokaiselle projektille laadittavina turvallisuussuunnitelmina ja työvaiheiden riskiarviointeina ja turvakartoituksina.