Best-hallin paloturvallisuus

Best-Hallin tuotantotiloissa sattunut tulipalo huhtikuun lopulla jäi onneksi pieneksi ja suurilta vahingoilta vältyttiin. Henkilövahinkoja ei tullut lainkaan ja tuotantolaitteetkin selvisivät vaurioitta. Hallirakenteet kärsivät jonkin verran, mutta ovat korjattavissa. Tulipalossa on aina suuronnettomuuden vaara. Siksi joskus paloviranomaisten vaatimukset rakennuslupaprosessissa ovat tiukat ja vaativat. Paloriskin minimointi on siis erittäin ymmärrettävää.

Hallien palomitoitus

 

Best-Hallin Ketterä pvc-halli on teräsrunkoinen ja pvc-katteinen halli. Halleja on toimitettu jo yli 5000 ympäri Eurooppaa ja erilaisille toimijoille, myös korkean paloriskin käyttötarkoituksiin. Best-Hallin pvc-hallin paloluokka on yleensä P3, mutta P2 on myös mahdollinen. Paloluokka määrää monia asioita, mm. sallitun pinta-alan. P3 luokassa kylmän varastohallin suurin sallittu pinta-ala on 12.000 m2. Kun halliin lisätään eristys, joudutaan tarkastelemaan paloluokan määräyksiä ja ensimmäinen seuraus eristämisestä on hallin pinta-alan pieneneminen. Erilaisilla paloturvallisuutta edistävillä laitteilla, esimerkiksi automaattisilla palohälyttimillä ja sprinklerijärjestelmillä saadaan pinta-alaa jälleen kasvatettua, mikäli tarpeen.

 

P-luokissa on myös P0 -luokka, joka tarkoittaa toiminnallista palomitoitusta. Tällöin tarkastellaan tilan käyttöä ja sen mukaista palavan materiaalin määrää ja palokuormaa. Tämän tarkastelun tekee usein ulkopuolinen paloinsinööri. Monissa halleissa iso koko veisi paloluokkaa P3:sta P2:een, mutta mikäli hallissa ei ole palavaa materiaalia tai palokuorma on muutoin pieni, voidaan ympäristöministeriön asetuksen mukaan käyttää myös kevyempää vaatimustasoa.

 

Paloluokista ja eri vaatimuksista voit lukea tarkemmin ympäristöministeriön rakennusten paloturvallisuutta koskevasta asetuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170848.

 

IMG_0966

PVC-kate ei pala

 

Pvc-kate on siitä erinomainen katemateriaali, että lämmön noustessa 300 asteeseen sulaa kangas kokonaan pois. Best-Hallin käyttämät kankaat ovat luokassa B-s2,d0, missä B on heikosti palava (A on palamaton) s2 on merkki vähäisestä savunmuodostuksesta ja d0 tarkoittaa, ettei palavaa tai sulavaa materiaalia putoa alaspäin. Joissain kohteissa, joissa halli on päässyt palamaan, on pelastuslaitos kiittänyt katteen sulamisominaisuutta, sillä kun kattoon on sulanut reikä, on savu päässyt ulos ja siten sammutus on ollut helpompaa, kun näkyvyys on hyvä. Tämän vuoksi usein pvc-halleissa ei tarvitakaan erillistä savunpoistoa. Paloviranomaiset voivat tehdä päätöksen savunpoiston pois jättämisestä Best-Hallin VTT:llä teettämän palosimuloinnin perusteella.

IMG_0972

Toisinaan paloviranomaiset kuitenkin erillisen savunpoiston vaativat. Savunpoistoon voivat riittää perushuippuimurit, jotka kuuluvat jokaiseen hallitoimitukseen. Aina tämä ei riitä ja savunpoistoa voidaan toteuttaa myös sitä varten suunnitelluilla varusteilla. Päädyissä on mahdollista tehdä kankaaseen savunpoistoluukut, jotka avataan manuaalisesti tulipalon sattuessa. Luukut ovat pvc-kangasta ja niiden alla on päätykankaaseen hitsattu verkko-osa, josta savu pääsee ulos. Savunpoisto voidaan hoitaa myös koneellisesti savunpoistopuhaltimin.

 

Usein tulipalon sattuessa halli kärsii varsin vähän vahinkoja. Erinäisiä kertoja on selvitty rungon maalaamisella ja katteen uusimisella. Ja jos halli vahingoittuisikin pahasti, saa tilalle nopeasti uuden. Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, jätä meille yhteydenottopyyntö.