Tillstånd och myndighetskontakter

Efter att du har fattat köpbeslutet är hallprojektet förknippat med att sköta tillstånds- och myndighetsärenden.

Det åligger köparens ansvar att ansöka om bygglov under hallprojektet samt sköta kontakten med byggnadsnämnden. Kom även ihåg att läsa om planerings- och projektutvecklingstjänsterna för det inledande skedet.

Vi på Best-Hall levererar tillräckligt omfattande ritningar för att du ska kunna ansöka om bygglov. Dessutom kan vi vid behov kontakta byggnadstillsynen.

Utöver detta får du stöd och experthjälp av oss med myndigheternas skyldigheter, såsom uppfyllandet av informationsskyldigheten förknippad med byggande.

Dr. Who

70 x 43 / 4.8-9.6 m Cardiff, United Kingdom

Arena Nordvest

187 x 73 / 4 m Kristiansund, Norway

Fertilog

99 x 60 / 3 m Kotka, Finland
Bonsky