Planerings- och projektutvecklingstjänst

Best-Hall hjälper sina kunder med planering och inköp av en lämplig hall. Vår personal tar reda på dina verkliga behov och upprättar ett förslag på en hall baserat på det. På det här sättet får du en hall som verkligen uppfyller verksamhetens krav.

Dessutom hjälper våra säljare dig att reda ut bland annat

  • hur man får bygglov
  • om den planerade hallen är i enlighet med plan- och bygglagen
  • eventuella andra krav: sprinklersystem, fjärrvärme osv.

När du gör affärer med Best-Hall kan du lita på yrkeskunnigheten hos vår personal och affärskontinuiteten hos vår verksamhet. Vi hjälper dig även efter idrifttagningen av hallen.

Läs mer om tillstånd och myndighetskontakter!

Dr. Who

70 x 43 / 4.8-9.6 m Cardiff, United Kingdom

Arena Nordvest

187 x 73 / 4 m Kristiansund, Norway

Fertilog

99 x 60 / 3 m Kotka, Finland
Bonsky