Montering

En av de många fördelarna med Best-Hall är dessutom kortare monteringstider än normalt. Tack vare långvarig produktutveckling, kompetent planering och det faktum att tillverkningen sker i vår egen fabrik har vi kunnat minimera tiden som går åt till monteringsskedet.

Våra egna yrkeskunniga montörer har tiotals års erfarenhet av hallmontering, arbetsmetoder och arbetssäkerhet. Utöver detta behövs oftast inte mycket annat än lyft- och förflyttningsutrustning till monteringen.

Utöver vår egen montering ansvarar våra noggrant utvalda samarbetsparter för utrustningen av hallarna, varför vi kan lämna en garanti för alla monterade hallar!

Arbetsskeden i monteringen

Att bygga upp en Best-Hall är mycket snabbt jämfört med traditionellt byggande: 1 500 kvadratmeter färdigt driftutrymme monteras på knappt två veckor. Den snabba monteringstakten möjliggörs av material av hög kvalitet, noggrant planerade arbetsskeden och branschens bästa expertis, vilket även gör byggprojektet kostnadseffektivt och bekvämt.

Monteringen påskyndas dels också av en metod med förankring i stålbalkar som Best-Hall har utvecklat, vilken gör att din hall hålls stabilt på plats. Den asfaltsbaserade stålförankringen kan enligt byggplatsens bärförmåga och konstruktionernas belastning användas som fundament i upp till 40–45 meter breda PVC-övertäckta hallar. Bredare hallar än så monterar vi också snabbt på betongfundament.

I mindre och mellanstora hallar räcker det vanligtvis med asfalt som fundament och vi monterar stålkonstruktionens förankringar direkt på den. Kunden ansvarar dock alltid själv för fundamentet och kan välja mellan asfalt och betong.

När hallens fundament är klart, påbörjar våra yrkeskunniga montörer monteringen av hallens stålstomme. Stommen monteras på marken och ihopsättningen kräver oftast utrymme motsvarande vägghöjden omkring sig, men det är även möjligt att montera på en trång tomt. Detta beaktas i planen för ihopsättningen av stommen. Efter monteringen av stommen lyfts täckmaterialet upp på halltaket och fästs i stommen och dras åt. Slutligen lyfts, fäst och spänns tygmaterialet i ändorna åt.

Vid planering av monteringen och under monteringsarbetet arbetar våra experter på hallmontering efter kundens spelregler och med beaktande av regler och bestämmelser för området, oberoende av om det är fråga om en kemisk industrianläggning, ett flygplatsområde eller ett livligt hamnområde.

Våra hallar monteras med branschens bästa expertis även under krävande omständigheter och på ett sätt som är tryggt för dig!

Dr. Who

70 x 43 / 4.8-9.6 m Cardiff, United Kingdom

Arena Nordvest

187 x 73 / 4 m Kristiansund, Norway

Fertilog

99 x 60 / 3 m Kotka, Finland
Bonsky