Förflyttning och återbruk

Om sträckan för förflyttningen är kort och det finns tillräckligt med utrymme, är det möjligt att med hjälp av lyftkranar förflytta hela hallen som den är. I sådan fall förnyar vi ofta hallens spikar och kanttyg i samband med förflyttningen. För att förflyttningen ska lyckas rekommenderar vi även byte av förankringarna. På så sätt finns förankringarna redan på plats på det nya stället där hallen sätts ned.

Om den nya placeringsplatsen finns längre bort än några hundra meter från den ursprungliga platsen, demonteras hallen först av våra erfarna montörer och sedan bygger de upp den igen lika professionellt. Vid förflyttningar mellan orter beaktar vi eventuella skillnader mellan de två orterna vad gäller snöbelastning och utför nödvändiga förstärkningar av din hall.

Förflyttning av en hel hall förutsätter särskilda monteringskunskaper.

OBS! För närvarande utför vi endast förflyttningar av Best-Hall-hallar.

Dr. Who

70 x 43 / 4.8-9.6 m Cardiff, United Kingdom

Arena Nordvest

187 x 73 / 4 m Kristiansund, Norway

Fertilog

99 x 60 / 3 m Kotka, Finland
Bonsky