Lagerhall för förvaring av produkter och produktionsutrymme

Överlägset anpassningsbar lagerhall

Den luftiga och pelarfria lagerhallen möjliggör maskinell bearbetning och hantering av också större stycken. I dimensioneringen beaktar vi alltid de transportörkonstruktioner och maskinella lastluckor som du specificerar. Med mellanväggar kan du dela upp ett stort hallutrymme också i mindre delar. Du kan anpassa utrymmet efter produkterna som lagerhålls.

Designen efter företagsidentiteten

Utforma hallens design efter företagsidentiteten genom att välja standard- eller specialfärger. Hallarna är samtidigt en reklampelare för ditt företag.

Läs mer

Logistiska krav beaktas redan i planeringsskedet

Redan i planeringsstadiet av hallen är det bra att beakta bland annat logistiska krav, så att hallen på bästa möjliga sätt stödjer din verksamhet.

Material som tål kemikaliebelastning

Med våra hållbara materialval kan vi garantera hallens livslängd oberoende av kemikaliebelastningar som uppstår på grund av materialet som lagerhålls.

PVC-Hall

En tyghall av hög kvalitet som tål alla förhållanden och erbjuder ditt företag de bästa möjliga förutsättningarna.

Läs mer

Våra experter hjälper dig med ditt byggprojekt från början till slut!

Anpassningsbarhet

Mångsidig lagerhall

01

Design som stödjer ditt varumärke

Hos oss hittar du hallar i flera olika färger, vilket innebär att du kan få hallen till exempel i företagets färger. Det finns möjlighet att ordna företagets logotyp i önskad storlek på hallens väggar och tak. Hallarna representerar även ert företag.

02

Anpassningsbarhet

Tack vare utrymmenas anpassningsbarhet och de mångsidiga utrustningsmöjligheterna lämpar sig Best-Hall lika bra som produktions- och lagerutrymme som för olika sport- och evenemangsändamål.

03

Valbar placering av och storlek på dörrar

Välj storlek på, placering av och eventuell automatik för dörrarna efter din verksamhet. I vårt dörrsortiment hittar du flera alternativ och vid behov skräddarsyr vi dörrstorlekar fallspecifikt.

04

Uppvärmning och isolering

Hallen kan isoleras i sin helhet eller delas upp i olika delar där värmeisoleringen och temperaturhanteringen planeras efter dina krav.

05

Ventilation och lufttorkning

Ventilationen i hallen kan genomföras antingen med takfläktar eller naturlig ventilation. Alternativt kan ett effektivt, automatiskt lufttorkningssystem monteras i den, varpå fuktighetsnivån i hallen hålls stabil och förhållandena jämna året runt. Lufttorkarens effekt kan optimeras enligt kraven.

06

Belysning

Det finns möjlighet att få heltäckande belysning av hög kvalitet till hallens inomhusutrymmen som motsvarar de krav som er verksamhet ställer.

07

Ytterligare mångsidighet med mellanväggar

Med mellanväggar kan du dela upp ett stort hallutrymme också i mindre delar. Med hjälp av mellanväggar kan du smidigt dela upp utrymmet i mindre områden. Vi levererar mellanväggarna färdigmonterade.

08

Sidotak och speciallösningar

Du får ytterligare skydd när vi monterar sidotak på hallens ena eller båda sidor. Det är även möjligt att bygga ett utrymme med skärmtak vid dörrarna i ändorna på hallen. Hos oss kan du dessutom beställa snörastak och rännsystem till hallen.

LKI Käldman

30 x 20 / 5 m Pännäinen, Finland

Gummigrossen

2 pcs 84 x 30 / 9.5 m Örnsköldsvik, Sweden

Jyvässeudun Sora

51 x 30 / 5.9 m Jyväskylä, Finland
Bonsky