Ny Vd på Best-Hall

2020-03-18

Tuomas Tuomela (47) har utnämnts till verkställande direktör för Best-Hall Ab, Kelviå, från och med 6.4.2020. Tuomela har arbetat i olika ledande befattningar  bl.a. i Viafin Service, Outotec, Fortum och ABB.
Nuvarande VD Leif Fagernäs fortsätter som direktör inom bolagets försäljningsorganisation.

BestHall VD Tuomas Tuomela

”Genom denna organisationsförändring stärker vi Best-Halls förutsättningar att allt mer kraftfullt öka bolagets marknadsandelar i synnerhet  på den för oss så viktiga exportmarknaden”, säger bolagets styrelseordförande Nils Lampi.

Ytterligare info:
Leif Kempas, styr.medl, 0500 363190
Nils Lampi, styr ordf., 040 7453099

Best-Hall är ett dotterbolag tillhörande Wiklöf Holding Ab,  som ägs till 100 % av den åländska affärsmannen  Anders Wiklöf.  Wiklöf Holding koncernen omfattar följande verksamhetsområden: livsmedels – och byggvaruhandel i parti och minut, helikopterräddningsverksamhet, industriell halltillverkning , logistikverksamhet och service för fredsbevarande trupper. Koncernen omsätter ca 340 milj € och verkar på 9 orter i 5 olika länder. Antalet anställda är ca 340.

Bonsky