Känner du till din halls koldioxidavtryck? Vår CO2-beräkning avslöjar hallens utsläppsvärde

2020-02-17

Den byggda miljön orsakar 30 procent av växthusgasutsläppen. För att minska klimatbelastningen inom branschen är Best-Hall först i Finland med att utveckla ett sätt att beräkna koldioxidavtrycket från stålhallar.

Skillnaderna i utsläpp mellan hallarna kan vara mångdubbla enligt vilka byggmaterial och uppvärmningslösningar som väljs eller hur byggnaden används. Genom att ta reda på CO2utsläppen hos olika alternativ kan den som planerar att skaffa en hall välja den lösning som har minst utsläpp.

- Att minska utsläppen från byggande är en av de mest effektiva miljögärningarna. Med beräkningarna vill vi styra och hjälpa våra kunder att göra ansvarsfulla val med tanke på miljön, säger Petri Maunula, ansvarig kvalitetschef för koldioxidberäkningarna på Best-Hall.

Best-Hall är den första finländska halltillverkaren som har utrett miljöeffekterna av sina processer och kan erbjuda byggföretag individuell information om koldioxidavtrycket från stålbyggnation.

- Miljöministeriet har som mål att begränsa koldioxidutsläppen under byggnaders livscykel före år 2025. Vi vill gå mycket snabbare framåt i frågan och hjälpa även våra kunder att agera på samma sätt. Det är redan bråttom med att minimera klimatpåverkan från byggande, konstaterar försäljningschef Leif Fagernäs.

best-hallin hiilijalanjäljen selvittäminen

CO2-värde för hallar enligt byggbranschens standard

Vid beräkningen av utsläpp från stålhallar använder sig Best-Hall av en beräkningsmetod enligt standarden EN15804 och kalkylprogrammet One Click LCA, som har utvecklats för byggbranschen av det finländska företaget Bionova. Samma program används även av de största byggföretagen och planeringsbyråerna i Finland.

Vid beräkningen av en byggnads koldioxidavtryck ska alla utsläpp som uppstår under dess livscykel beaktas, från tillverkningen av materialen och byggandet till byggnadens energi- och vattenförbrukning, underhåll, reparationer samt rivning av byggnaden och återvinning av materialen.

- Programmet innehåller mycket omfattande information om utsläppen från uppvärmningssystem och byggmaterialen som används. I beräkningarna har vi tagit med tillverkningens andel, uppgifter om förbrukning enligt planerna och en uppskattning av hallens livscykel, beskriver Maunula.

Enligt beräkningarna visade det sig till exempel att de stålkvaliteter som Best-Hall använder var betydligt miljövänligare än övriga. På samma sätt finns det stora skillnader i utsläpp mellan olika typer av isoleringsull och betongkvaliteter.

Resultatet av beräkningen är ett CO2-utsläppsvärde för hallens hela livscykel och ett årligt koldioxidavtryck. 

best-hallin ympäristöystävällisemmät teräslaadut

Koldioxidneutralitet som mål?

Best-Hall kommer attt ta beräkningen av koldioxidavtryck till hjälp i planeringen av nya hallar under 2020.

- Byggföretagen blir alltmer intresserade av byggandets miljöpåverkan. Även städernas koldioxidmål och byggbestämmelser som kräver låga koldioxidutsläpp under byggnaders livscykel kommer att leda oss i en klimatvänligare riktning, funderar Fagernäs. 

Fagernäs tror även att stålhallar tillverkade av hållbara och helt återvinningsbara material kommer att bli ett intressant alternativ för alltfler hallbyggare tack vare hallarnas långa och underhållsfria livslängd.

Best-Hall kan leverera CO2-beräkningar även för redan byggda hallar.

- Det är nu enkelt att göra en CO2-beräkning utifrån färdiga ritningar och de förverkligade användningsmängderna. Vi hjälper gärna kunder, som är intresserade av klimatpåverkan från verksamheten och försöker minska utsläppen, att ta reda på byggnadernas andel av deras koldioxidavtryck, konstaterar Maunula nöjt.

Läs mer om ämnet: Best-Hall föregångare inom beräkningen av hallars miljöpåverkan

Bonsky