Från pionjär till internationell föregångare inom hallbyggnation

2020-11-19

Hållbara hallar av de främsta materialen och genom finländskt kvalitetsarbete till den internationella marknaden. Detta var grundtanken när Best-Hall uppstod för 45 år sedan. Tre verkställande direktörer förklarar varför den djärva visionen lönade sig och hur företagets ställning som ledande halltillverkare ska säkerställas även i framtiden.

När tre pionjärer inom hallbyggnation våren 1975 bestämde sig för att grunda Best-Hall var hallar med stålkonstruktion och duktak någonting helt nytt i Finland. I Sverige hade några hallar med stålkonstruktion byggts.

– Vi hade gjort övertryckshallar och konstaterat att vi med hjälp av stålkonstruktioner skulle kunna förlänga hallinvesteringens livslängd avsevärt, minns företagets första VD Leif Kempas.

Den hållbara konstruktionen väckte genast intresse – precis som Kempas och delägarna Bjarne Skog och Taisto Virtanen hade förutspått. De första affärerna gjordes i dåvarande Sovjetunionen redan innan en endaste hall var färdig.

 

Bästa möjliga kvalitet

Enligt Kempas kom modet att bygga upp en ny marknad från en tydlig vision och en vilja att erbjuda kunderna någonting bättre. Förutom i Ryssland blev det snabbt efterfrågan på kvalitet även i Finland, Sverige och Norge. Även i de snörika bergsregionerna i Tyskland fick man upp ögonen för fördelarna med stålkonstruktionen.

Företagets första hall hade byggts i Kronoby som produktionshall för företaget. På några år blev lokalerna dock för trånga, och företaget byggde en ny produktionshall på sin nuvarande plats i Kelviå.

Enligt Kempas grundade sig framgången framför allt på kunnigt folk och inställningen till arbetet. Samarbete har också varit ett av företagets viktigaste värden allt sedan starten.

– I synnerhet under de första åren byggde vi hallar med ett litet gäng anställda och allas hjälp behövdes. När en stomme var klar hoppade en del av gänget i bilen och åkte till installationsplatsen. Kvalitet är ett resultat av förstklassigt arbete, och där är det inställningen som avgör.

 

Kundorientering i generna

I början av 2010-talet sålde Kempas och Skog, som pensionerat sig från företagets ledning, sina andelar till koncernen Wiklöf och Leif Fagernäs intog VD-posten.
Han hade i början av 2000-talet lockats till Best-Hall tack vare den öppenhet som präglade företagets verksamhetssätt.

– Internationalism var vardag på Best-Hall. Vi byggde hallar över hela världen, ända till Antarktis, och det största exportlandet var USA. Tankesättet var exceptionellt öppet, och endast få företag i byggbranschen vågade på den tiden se så långt bort.
Fagernäs kopplar ihop vidsynthet med kundorientering, som han anser att finns i företagets gener.

– Allt utgår ifrån hurdana hallar kunderna behöver. Vi genomför projekten tillsammans, lyssnar på användningsbehoven och gör upp planerna utifrån det. Hela företagets grundtanke bygger på kundorientering – även om man på den tiden inte tänkte på det på det sättet.

 

En ännu hållbarare framtid

Även Tuomas Tuomela, som i mars 2020 blev Best-Halls tredje VD, lägger fokus på förståelsen av kundens behov. Som näst viktigaste framgångsfaktor för framtiden lyfter Tuomela fram driften av produktions- och leveransprocessen i egen regi.

– När man söker lönsamhet externt blir pålitligheten och kvaliteten lätt lidande. Därför kommer vi även framöver att fokusera på att säkerställa kvaliteten och konkurrenskraften i vår verksamhet genom att till exempel kontinuerligt utveckla planeringen och produktionen.

För att ligga i bräschen krävs i dag förutom teknisk kvalitet och en bra kundupplevelse även att man ständigt arbetar för att minimera byggandets miljöpåverkan.

Under de senaste åren har Best-Hall investerat i en lackeringsteknik för stommarna som förlänger dukens livscykel och tagit fram en modell för att beräkna hallarnas koldioxidavtryck under hela deras livscykel, för att kunna förutspå begränsningarna av CO2-utsläppen från byggnation.

Den första hallen i Kronoby visar att med den bästa kompetensen inom stålbyggnation kan en halls livslängd förlängas till åtminstone 45 år.

Det är enligt Tuomela ett bra utgångsläge för att ytterligare stärka företagets ställning.

– Hållbar byggnation är framtiden. Genom att ytterligare utveckla underhållstjänsterna kan hallarnas livscykel fortsätta i årtionden. Genom att minimera miljöbelastningen kan vi som föregångare även vara med och bygga upp ett bättre samhälle.

 

Best-Halls historia i korthet

1975 Arbetskamraterna Leif Kempas, Bjarne Skog och Taisto Virtanen grundar ett eget företag
1975 I juni byggs den första av Best-Halls hallar i Kronoby till produktionslokal för företaget
1978 Flytt till nybyggda lokaler i Kelviå, över 20 anställda
1991 Taisto Virtanens andel av företaget till Industrialiseringsfonden
1997 Wiklöf-koncernen köper aktiemajoriteten av Industrialiseringsfonden
2008 De första samarbetsförhandlingarna till följd av bankkrisen, vilka resulterar i permitteringar
2010 Hallar med stålkonstruktion börjar produceras vid sidan av hallar med PVC-beklädd duk
2010 Wiklöf-koncernen köper hela företaget
2012 Verkställande direktör Leif Kempas går i deltidspension, Leif Fagernäs blir ny verkställande direktör
2013 Nya lackeringslokaler och övergång till pulverlackering
2020 Tuomas Tuomela blir verkställande direktör i april
2020 135 anställda, representanter i 12 länder

Bonsky