Best-Halls nya VD tror på att skapa kundvärde

2020-05-13

Den 6 april 2020 tar Tuomas Tuomela över rodret för Kelviåföretaget Best-Hall, som bygger kvalitetshallar och siktar på att bli marknadsledande i Norden på hallar. Tuomela har länge lotsat såväl den finländska som den internationella serviceverksamheten som vänder sig till industrin. Vad tänker han nu när han tar sig an detta inspirerande uppdrag? 

best hall tuomas 12 edit

– Jag får onekligen påbörja mitt arbete vid Best-Hall under en intressant tid. Jag ser ändå framtiden an med tillförsikt. Best-Hall är en rentav ikonisk aktör inom sin bransch, och företagets starka varumärke är uppbyggt kring kvalitet och hållbarhet, säger Tuomela.  
 
Tuomela, som sporrats av serviceverksamhet för industrin runtom i världen, beskriver sina egna främsta styrkor som målorientering, kundförståelse och förmåga att genomdriva projekt. Kärnan i affärsverksamheten är glasklar för honom.  
 
– Det är kunderna som står i fokus för all affärsverksamhet. Under min karriär har jag rentav varit betrodd medlem i mina kunders ledningsgrupper, och jag vågar påstå att mitt perspektiv är brett nog för att jag både ska kunna förstå kundbehoven och säkerställa verksamhetens kvalitet och konkurrenskraft.

Med kvalitet som konkurrensfördel  
 

Best-Hall är en exceptionell aktör i sin bransch, också i ett globalt perspektiv, och företaget eftersträvar internationell, lönsam tillväxt och en position som marknadsledande i Norden.  
 
– Produktionen i Kelviå i Finland är ett strategiskt val och en konkurrensfördel. Vår moderna produktion, som vi i praktiken kontrollerar helt själva, gör det möjligt för oss att uppnå något som är svårt för andra: pålitlighet och hög kvalitet i kombination med konkurrenskraftiga priser och exceptionellt hög hållbarhet.  
 
De investeringar vi gjort i produktionen under de senaste åren har stärkt Best-Halls position ytterligare. Kvalitet är emellertid ett helhetsbegrepp och för att kvaliteten ska kunna säkerställas, krävs det att alla medarbetare vid Best-Hall har förmåga till samarbete i allt från potentiell försäljningsmöjlighet till hallinstallation.
 
– Modern produktion, folk som arbetar för samma syfte, gemensamma mål samt aktuella verksamhetssätt och redskap gör det möjligt för oss att öka exportandelen till över 50 procent av vår omsättning. 

Öppet och målinriktat ledarskap 

Det är lätt att tro den pratglade och inbjudande Tuomela när han säger att han tror på öppet ledarskap och gärna lyssnar på såväl personal som kunder.  
 
– Sist och slutligen finns det väldigt få saker som inte kan diskuteras öppet. I öppenhet ingår också att alla får viktig information samtidigt. Jag vill gärna låta alla Best-Halls medarbetare och kunder veta att min dörr alltid står öppen.
 
Tuomela beskriver sig som målinriktad realisatör, och ett centralt element i hans ledarskapsfilosofi är uppföljning av överenskomna åtgärder som bidrar till att målen uppnås.  
 
– Jag är inte rädd för att hugga i, oavsett vad det handlar om. Jag hoppas att jag får höra om eventuella problem i ett så tidigt skede som möjligt så att vi tillsammans kan finna lösningar. Jag tycker att en chef inte behöver peta i det som redan fungerar väl, men om något är på tok måste man ta sig an saken och ge sitt stöd. 

Tuomelas tänkesätt har utformats av en lång, internationell karriär, under vilken trebarnsfadern stött på mångahanda situationer som alla gjort att han vuxit som människa.
 
– En sådan erfarenhet var en drygt fem år lång utstationering i Ryssland. Då lärde jag mig att världen verkligen inte är svartvit. En chef måste vara känsliga för många olika nyanser och alltid försöka förstå hur andra tänker. Olikhet är en rikedom, säger Tuomela avslutningsvis.

Tuomas Tuomela i korthet:
 
•    
47-årig el- och automationsingenjör
•    Gift, har tre barn: Jere 20 år, Aino 18 år och Ella 16 år
•    Innebandy och segling är familjens gemensamma intressen  
•    Tuomela sköter sin egen hälsa med promenader, simning och konditionsboxning  
 
Relevant tidigare karriär:
 

2018–2020 Viafin Service Oyj, flera olika befattningar inom koncernen när bland annat företagsförvärvet avGasum Tekniikka genomfördes och företaget listades på Helsingforsbörsen på marknadsplatsen First North
2016–2020 Viafin Process Piping, VD med ansvar för industriella rör samt underhåll och installation av anordningar i Finland
2015–2016 Outotec, förstärkning av landsorganisationen i Storbritannien samt initiering av fyra drifts- och underhållsavtal
2014–2016 Outotec, integrering av företagsförvärven Kempe International och Sinter Plant Service Outotecs verksamhet
2012–2014 Outotec, utstationering åren 2012–2014 i S:t Petersburg i Ryssland med ansvar för initiering av drift och underhåll av kopparanrikningsverketMikheevsky GOK
2008–2011 Fortum, utstationering i staden Tyumen i Sibirien i Ryssland. Ansvar för drift och underhåll av kraftverkens CHP2, senare också CHP1
2007–2008 underhållschef vid Fortums kraftverk i Havs-Björneborg  
2003–2007 ABB Full Service, med ansvar för utkontrakterat underhåll vid valsverket och rörfabriken vid Outokumpu Poricopper
1993–2003 olika automationsprojekt inom såväl utförande som försäljning och projektledning i Finland och utomlands

Bonsky