En PVC-belagd Best-hall med en stålfackverkskonstruktion är en flexible och månsidig lösning för hallar och skyddstak av olika slag.

Stabil och säker förankring

Best-hallen behöver inget separatfundament, utan hallen byggs på asfalt med vår egenutvecklade stålpålsförankring. Förankringsmetoden är den enda på marknaden som Statens Tekniska Forskningscentral VTT har testat och den garanterar att Best-hallen står stadigt i alla lägen. Stålpålsförankringen gör också monteringen av hallen snabbare. Om lokala laster, hallens storlek eller kundbehoven talar för det kan Best-hallen också monteras på betong.

Tålig stålstomme

Hallarnas stomme tillverkas av kvalitetsstål. Omsorgsfull ytbehandling garanterar att stålstommen tål också svåra väderförhållanden. Best-hallarna dimensioneras alltid individuellt med hänsyn till lokala snö- och vindlaster och eventuell last från kranar och transportörer.

Tät och ljus PVC

Hallarnas täckmaterial är återvinningsbar PVC-belagd polyesterduk. Den fullständigt täta duken ger effektiv kontroll över fukthalten i hallen. Täckdukens hållfasthet och färg väljs enligt byggplatsen. Tack vare det vita takmaterialet känns hallen ljus och luftig.

Snabbt montage och modifierbarhet

Jämfört med konventionella byggen går det mycket snabbt att montera en Best-Hall: 1000 kvadratmeter blir klara på knappt två veckor. Det snabba montaget beror på avsaknaden av betongfundament, vilket också gör hallbygget enklare och kostnadseffektivare.

Eftersom Best-Hallen består av element kan den flyttas till en ny plats, antingen demonterad eller monterad. Det är också lätt att modifera hallen: det går bland annat att isolera, dela på och fölänga hallen, installera fler portar och lägga till eller ta bort utrustning under hallens hela livslängd.

Dr. Who

70 x 43 / 4.8-9.6 m Cardiff, United Kingdom

Arena Nordvest

187 x 73 / 4 m Kristiansund, Norway

Fertilog

99 x 60 / 3 m Kotka, Finland
Bonsky