Best-Hallar i över 50 länder redan, från Nordnorge till Antarktis

Written by Marjaana Maunumäki 2020-09-16

Vårens restriktioner kanske stängde gränserna tillfälligt, men det har varit fint att märka att våra internationella kunders förtroende finns kvar även efter dessa osäkra tider. Flera färdiga hallar väntar redan på att skickas ut i världen och monteras genast det blir möjligt. Och till min stora glädje kan jag konstatera att det redan nu är möjligt. När det är fråga om en större hallinvestering gör man den gärna tillsammans med en erfaren partner, som sedan tidigare känner till den lokala bygglagstiftningen och de rådande väderförhållandena.

Best-Halls internationalism har redan i 45 år varit en del av kärnverksamheten. I början var riktningen Norden, och därifrån har kompetensen utvidgats så småningom till övriga Europa och Ryssland. För närvarande kan man hitta våra hallar i över 50 länder, från Nordnorge till Antarktis.

Även om Best-Hall är ett starkt finländskt företag, går 30–60 procent av vår affärsverksamhet till den internationella marknaden. Tack vare vårt omfattande agentnätverk har vi stor lokalkännedom och kontakter till lokala aktörer inom byggbranschen i alla viktiga exportländer. Best-Halls produkter uppfyller krävande internationella standarder och kriterierna för den lokal byggnadstillsynen. Dessutom dimensioneras varje hall alltid enligt de vind- och snöbelastningar som fastställs i de lokala byggnormerna.

Djupdykning i exportens förra årtionde

I min roll som exportkoordinator märker jag dagligen för hur många olika slags ändamål och behov som våra hallar med stålfackverkskonstruktion skickas ut i världen. Jag beslöt mig för att undersöka det förra årtiondet lite närmare och bryta ner det i siffror, för att ta reda på hurdana hallar vi har tillverkat och vart de har skickats härifrån Kelviå.

Det här hittade jag.

Under perioden 2010–2019 har Best-Hall tillverkat 363 hallar för export till 25 olika länder. Med våra hallar har vi täckt drygt 762 000 m2, varav omkring 507 000 m2 är lagerhallar och omkring 195 000 m2 är idrottshallar.

Under de senaste tio åren har det byggts flest hallar i Österrike, dit mer än en tredjedel av alla hallar har levererats. Andra starka exportländer är bland annat Estland, Storbritannien och Norge.

Vi har tillverkat flest mångsidiga och anpassningsbara lagerhallar för den internationella marknaden, de har stått för omkring 70 procent av den totala exporten. För exempelvis lagring av trävaror är en sådan hallösning idealisk, eftersom det automatiska lufttorkningssystemet garanterar att fuktighetsnivån i hallen hela tiden hålls stabil.

Hela 20 procent av vår export består av olika slags idrottshallar. En till måtten flexibel PVC-hall med stålkonstruktion och utan pelare är mycket kostnadseffektiv och en idealisk lösning som idrottshall, eftersom den kan värmas upp efter behov, allt från kall till partiellt uppvärmd och uppvärmd. Ute i världen används hallarna från Best-Hall som både ishallar, bollhallar och simhallar.

Dessutom har vi tillverkat bland annat flygplanshallar, avfalls- och återvinningshallar, produktionshallar och utställningshallar – och även ett kasino.

besthall export 2010 2019 export besthall 2010 2019

 

Fördelarna med Best-Hall på den internationella marknaden

Mångsidighet är en av de största fördelarna med en hall med stålfackverkskonstruktion, eftersom en sådan ger nära nog obegränsade möjligheter. Vi kan svara ja också på våra internationella kunders mest krävande önskemål, eftersom en PVC-hall är överraskande anpassningsbar.

Framöver kommer exportandelen att öka ännu mer.

Men vad är det som gör Best-Hall till en utmärkt samarbetspartner inom hallbyggnation världen över? Våra kunder har konstaterat att vi åtminstone har följande styrkor:

  • Vi har tiotals års erfarenhet av destinationslandet. Vi identifierar kundens behov och kan uppfylla dem. Vi har redan den kompetens och de nätverk som behövs. Vi har ett gott rykte ute i världen, och man känner till våra hallar. Vi har omfattande referenser från olika håll i världen.
  • Våra hallar håller hög kvalitet även med internationella mått mätt. Utöver råmaterial av hög kvalitet satsar vi även på spårbarheten. Alla arbetsmoment från planering till tillverkning sker i vår egen fabrik, och vi vet på vilken arbetsstation och av vem varje del är tillverkad. Vi kan garantera att arbetet håller jämn kvalitet.
  • Vi är en konstruktör med ansvarsfulla värden som behandlar våra anställda väl och betalar rättvis ersättning för deras arbete. Var och en kan utföra sitt arbete med stolthet och stå för våra produkter. Istället för att söka billigare tillverkningskostnader utomlands har vi säkerställt vår konkurrenskraft genom att finslipa vår verksamhet så att den är effektiv.
  • Vi kan på ett utmärkt sätt möta trenden av förtillverkad och snabb byggnation. Våra hallar tillverkas i vår egen fabrik och transporteras i sektioner till byggplatsen. Som snabbast reser våra monteringsteam upp en hall på en knapp vecka. Monteringstiden för en hall på till exempel 1 500 kvadratmeter är omkring tre veckor.
  • Vi satsar på hållbar utveckling och på att minimera miljöeffekterna av byggande. Som första aktör i Finland kan vi beräkna koldioxidavtrycket för en hall för hela dess livscykel och hjälpa kunden att välja en hallösning med så låga utsläpp som möjligt. Vi kan även erbjuda våra kunder möjlighet att kompensera för hallens koldioxidavtryck.
  • Vi erbjuder våra kunder livslång internationell service och support för hallen, vilket säkerställer att hallen uppfyller även framtida behov. Vi kan hjälpa om kunden vill göra ändringar i hallen vid en senare tidpunkt, öka utrustningen eller utvidga eller flytta hallen. Vi hjälper även vid alla service- och reparationsbehov.
  • Kundens behov ligger i navet av hela vår byggprocess. Alla våra hallar byggs för att uppfylla individuella krav hos respektive kund och byggplats. Våra projektchefer för en kontinuerlig dialog med vår lokala representant och säkerställer att kunden har aktuell information om hur projektet framskrider ända från planeringen till överlåtelsen av hallen.

Våra kunder kan garanterat lita på denna samlade erfarenhet och kvalitet även framöver.

Det är spännande att gå in i detta årtionde och fortsätta att exportera hallar ut i världen. Förhoppningsvis till allt fler nya länder. Jag följer med intresse med om vi redan under de kommande tio åren kommer att skicka hallar till hundra olika länder! Jag tror att vi redan är på god väg.

Marjaana Maunumäki

Export Coordinator

+358 40 183 5306 marjaana.maunumaki@besthall.com
Bonsky