Byte av duken på en PVC-hall förlänger hallens livslängd

2020-05-13

Best-Hall använder enbart högklassiga dukmaterial som tillverkats i Europa i sina dukhallar. En PVC-belagd takduk håller i tiotals år, men inte ens dukar i toppmaterial håller för evigt. Byte av duken förlänger lagerhallars livslängd och säkerställer tryggheten.

Naturkrafter såsom vind och sol, och ibland också driftmiljön, gör att duken med tiden slits ut, precis som alla material gör. Också en högklassig duk styvnar när den utsätts för ständiga miljöbelastningar, och duken slits oundvikligen ut på omkring 25–35 år.

Den som har en PVC-hall, alltså en dukklädd hall, som redan använts i över 20 år bör därför kontrollera dukens skick. Under krävande förhållanden, såsom hårda havsvindar i hamnar eller ekvatorns gassande sol, bör dukens skick kontrolleras regelbundet.

När ska duken i en PVC-hall bytas?

Huruvida duken blivit skör och nötts ut kan lätt ses på dess ytor. Bland annat följande är tecken på att en PVC-duk nått vägs ände:

  • Väven börjar synas igenom på dukens utsida.
  • Svarta, mögelliknande fläckar börjar dyka upp på duken. De uppstår när vatten tränger genom PVC-beläggningen och absorberas av väven.  
  • I bågarna i stommen syns hål eller områden som släpper genom mycket ljus.
  • Duken har många hål.

Om det inte går att reparera duken genom svetsning på grund av att PVC-beläggningen nötts ut, är även det ett tecken på att dukens livslängd snart är slut.

halli ennen katteenvaihtoa

En ny duk förlänger en PVC-halls livslängd

Det är naturligt att duktyget slits ut, och det betyder inte att en lager- eller idrottshall i stål är utnött och måste rivas. Om stålstommen fortfarande är i skick räcker det att duken byts ut.
 
Ett dukbyte är alltså ett kostnadseffektivt alternativ för att förlänga hallens livslängd. Att sörja för en längre livslängd är också ett ansvarsfullt alternativt som minskar den miljöbelastning byggande medför och reducerar hallens klimatavtryck.
 
När duken byts ut kan man samtidigt passa på att modifiera hallens stålram enligt behoven i dagsläget. Kanske det med tiden har uppstått behov av högre dörröppningar eller fler ingångar till hallen? En ny duk förhöjer dessutom fasadens framtoning. I samband med dukbytet kan även färger och eventuella logotryck uppdateras. 

Best-hallin uusi kate

Om du vill förlänga din halls livslängd, kontakta oss och begär offert. 

Med fotografier och ursprungsritningarna i vårt arkiv kommer vi långt. Vid behov kan vi även besöka objektet. 

P.s. Vi kan också byta dukar i hallar med limträbågar, men vi täcker inte växthus.

Best-Hall Maintenance

Yngve Nyholm

Servicechef

+358 44 3323 089 yngve.nyholm@besthall.com
Bonsky