Best-Hall Logo

Tulevat ympäristötavoitteet edellyttävät vähähiilisen hallin rakentamista

20.1.2021

Yhä useampi haluaa rakentaa vastuullisen, vähähiilisen hallin. Yritysten ympäristöjärjestelmät edellyttävät jo hiilipäästöjen minimointia koko toimitusketjussa. Jos alihankkijan tuotantotilat eivät täytä vaatimuksia, riskinä on pudota pois. Moni myös varautuu tulossa olevaan rakennusten hiilipäästöjä rajoittavaan lainsäädäntöön.

Vastuulliset, hiilineutraaliustavoitteisiin sitoutuneet yritykset ovat viime vuosina kiinnittäneet entistä tarkempaa huomiota alihankintaketjunsa ja yhteistyökumppaneidensa ympäristövastuuseen.

- Moni haluaa tietää yhteistyökumppaniensa prosessin ja tuotantolaitosten energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöt. Toiminnan ympäristövaikutuksista vaaditaan hyvinkin tarkkoja laskelmia ja sopimus voidaan tehdä vain, jos kumppani pystyy osoittamaan raja-arvojen alittuvan, Best-Hallin laatupäällikkö Petri Maunula tietää.

Vaatimukset tulevat yritysten omista ympäristötehokkuuden tavoitteista sekä ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä, jotka edellyttävät koko tuotantoketjun toimivan standardien mukaan.

 

Vähähiilisyys rakennusmääräyksiin lähivuosina

Best-Hall on kehittänyt laskentamallin, jolla se pystyy tuottamaan asiakkailleen yksityiskohtaisen selvityksen hallin elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä.

- Laskelma kertoo mm. paljonko halli tuottaa hiilidioksidipäästöjä elinkaarensa eri vaiheissa. Best-hallin omistajalle laskelma toimii dokumenttina rakennuksen tuottamista päästöistä ja mahdollisesta vähähiilisyydestä, Maunula täsmentää.

Hiilipäästöjen laskeminen tulee pakolliseksi kaikessa rakentamisessa lähivuosina. Ympäristöministeriön julkaiseman Vähähiilisen rakentamisen tiekartan mukaan rakennusten elinkaaren vähähiilisyys tulee osaksi rakennusmääräyksiä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Ensi vaiheessa vähähiilisyyttä edellytetään uudisrakentamiselta, mutta se tulee koskemaan kaikkia rakennuksia.

- Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentäminen on koko rakennusalan yhteinen tavoite. Hallirakentamisen edelläkävijöinä haluamme auttaa asiakkaitamme ennakoimaan tulevaa sekä osaltamme aktiivisesti edistää yhteisiin hiilineutraaliuden tavoitteisiin pääsemistä.

 

Laskelma auttaa valitsemaan vähähiilistä

Hiilijalanjälkilaskelma on ollut saatavissa Best-Hallin rakentamista halleista keväästä 2020 alkaen.

Hiilijalanjälkeen vaikuttavat niin rakennusmateriaalien valmistus, kuljetus ja kierrätys kuin rakennuksen energiatehokkuus. Ensimmäiset laskelmat ovat osoittaneet erityisesti valitun energiamuodon vaikuttavan Best-hallien hiilijalanjälkeen. Parhaan hyödyn laskennasta saa, kun sen tekee jo hallin suunnitteluvaiheessa.

- Laskelman avulla rakennuttaja voi valita eri materiaalien ja energiamuotojen väliltä vähähiilisimmän vaihtoehdon. Laskentaan saa myös eurot mukaan, jolloin luvuista on ollut helppo nähdä, miten energiatehokas lämmitysjärjestelmä tuottaa hallin elinkaaren aikana investoinnin monin kertaisena takaisin, Maunula konkretisoi.

 

Vastuullisuus vaikuttaa yhä useammin ostopäätökseen

Osana rakentamiensa hallien ympäristövaikutusten selvittämistä Best-Hall on laskenut myös oman prosessinsa hiilijalanjäljen. Hallien valmistusta on jo pitkään kehitetty hiilidioksidipäästöjen vähentämisen näkökulmasta: käytetyn teräksen ja katemateriaalien valinta, runkojen pintakäsittely ja kuljetukset – kaikki valinnat tehdään ympäristövaikutukset minimoiden.

- Myös meiltä kysytään  yhä useammin selvityksiä niin tehtaan energiankulutuksesta ja päästöistä kuin henkilöstön hyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyvästä vastuullisuudesta. Olemme tehneet vuosia kehitystyötä näiden osalta. Nyt tiedot on helppo valmiiden laskelmien myötä tarvittaessa toimittaa asiakkaille.

Best-Hall on standardisoinut koko tuotantoprosessinsa ja yrityksellä on ISO-sertifikaatit niin laatujärjestelmästä, työturvallisuudesta ja -terveydestä kuin ympäristövastuustakin.

- Useampi  kansainvälinen projekti ja suomalaisille edelläkävijäyrityksille rakennettu halli olisi jäänyt toteuttamatta, ellei vastuullisuusasiamme olisi ollut  samalla ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien vaatimalla tasolla kuin heilläkin, Petri Maunula summaa vastuullisuuden merkitystä.

 

Bonsky