Panostus työturvallisuuteen puolittanut tapaturmat - kiitoksena turvallisuussertifiointi

30.4.2019

Best-Hallin koko henkilöstön vuosien työ turvallisuuden kahittämiseksi palkittiin huhtikuussa SFS-ISO-45001 sertifikaatilla. Yhteistyöllä yritys on saanut vähennettyä työtapaturmat puoleen ja sairauspoissaoloista kolmanneksen. Asiakkaille panostus näkyy työmaiden turvallisuutena ja siinä, ettei haaverit viivästytä rakentamista

Best-Hall turvallisuussertifikaatti

- Turvallisen työympäristön luomiseen tarvitaan kaikki mukaan, joten työntekijöiden halu kehittää työtapoja, toimintaa ja ympäristöä on kaiken perusta. Meillä työntekijöiden kiinnostus on kasvanut vuosi vuodelta, laatupäällikkö Petri Maunula taustoittaa yrityksen turvallisuustyötä.


Työntekijöiden aktiivisuus ja asenne onkin Maunulan mukaan muuttunut merkittävästi, mikä näkyy muun muassa ennakoivien turvallisuushavaintojen kasvussa muutamista viime vuoden yli 200 parannusehdotukseen. Nykyään ehdotuksia tehdään herkästi, jos huomataan pienikin riski.

Viime vuonna 90 % työntekijöiden havainnoista johti konkreettisiin turvallisuusparannuksiin. Osa hoitui hiekan lisäämisellä jäisille rappusille tai varoituskyltin siirtämisellä näkyvämpään paikkaan, osan pohjalta lähdettiin muokkaamaan työtapoja tai investoitiin laitteisiin.


- Tärkeintä on ollut saada ihmiset kokemaan, että turvallisuus on yhteinen asia ja kaikki huomiot kannattaa tuoda esiin, Maunula sanoo.

Riskialtis työ vaatii panostusta

Best-Hallilla työn turvallisuus ja terveellisyys ovat toiminnan ytimessä, sillä iso osa työtehtävistä sisältää haastavia paikkoja, kuormittavia työvaiheita tai vaihtuvia keliolosuhteita metrien korkeudessa. Jokainen teräsrunkoinen halli on omanlaisensa, joten rakentaminen ja asentaminen on edelleen pitkälti käsityötä samalla, kun hallien koon kasvu on kasvattanut myös elementtien kokoa ja siten työn haastavuutta.


- Raskaiden teräspalkkien työstäminen on työterveyden ja -turvallisuuden näkökulmasta erilaista kuin vaikka valvomo- tai toimistotyö. Riskialttiissa työssä jokainen ihmisten turvallisuutta lisäävä parannus on merkittävä askel eteenpäin, Maunula sanoo.


Esimerkiksi hän nostaa jauhemaalaamon rakentamisen vuonna 2012. Aiemmin maalarit altistuivat työssään väistämättä liuotinten vaaroille, mutta automatisoidun jauhemaalauksen myötä heidän työnsä on tänä päivänä huomattavasti turvallisempaa.

Best-Hall jauhemaalaamo

Jatkuvan kehittämisen asenteella

Vaikka paljon on tehty, laatupäällikkö Maunulan mukaan halu parantaa on edelleen kova: Best-Hallin tavoitteena on nolla tapaturmaa ja vähintään kaksi työturvallisuushavaintoa per työntekijä vuosittain.


- Turvallisuushavainnot ovat tärkeitä, koska ne auttavat löytämään paikat, missä voimme parantaa. Turvallisuudessa ei voi koskaan olla maalissa, mutta nyt olemme onneksi päässeet jo hiomaan pienempiä asioita.


Kehitystyötä on tehty kahden vuoden välein laajennettujen työsuojelusuunnitelmien ohjaamana. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä on osa Best-Hallin johtamisen järjestelmää. Konkreettisina työkaluina käytössä ovat vuosittaiset työpisteiden tarkastuskierrokset sekä työvaiheiden riskiarvioinnit.


- Jokaisen työpisteen säännöllisellä läpikäynnillä voidaan huomata esimerkiksi valaistukseen tai meluun liittyviä puutteita, joita ei tule arjessa havainneeksi. Samoin työvaiheiden riskejä tarkastellessa löytyy aina jotain, mitä vahinkoja välttääkseen voisi tehdä toisin.


Työntekijöiden asenteen muutos näkyy Maunulan mukaan myös arvioinneissa.
- Viitisen vuotta sitten aloittaessamme oman työpisteen riskiarviota saatettiin pitää kyttäämisenä, nykyään väki on jo valmiiksi miettinyt, mihin itse ehdottavat parannuksia.

Best-Hall työturvallisuus

Best-Hallin turvallisuustyön periaatteet

  • Tuotteen ja toiminnan laatu täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset niin hyvin, että jokainen asiakas on valmis suosittelemaan meitä halli- ja huoltotoimittajana.
  • Toimintamme on turvallista, vältämme tapaturmat, onnettomuudet ja ympäristövahingot.
  • Kehitämme työympäristöstämme yhteistyöllä mahdollisimman turvallisen ja terveyttä edistävän.
  • Säästämme ympäristöä ja luonnonvaroja tehokkaalla materiaalien käytöllä ja kierrätyksellä.
  • Säästämme energiaa ja vältämme sen tuhlausta.
  • Noudatamme lakeja, velvoitteita ja eettisiä toimintatapoja.
  • Edistämme ja ohjaamme sidosryhmiemme toimintaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Bonsky