Load ja suhtlus ametkondadega

Pärast ostuotsuse tegemist tuleb taotleda lube ja suhelda ametkondadega.

Kliendi vastutusel on halliprojekti jaoks ehitusloa taotlemine ja suhtlemine ehitusjärelevalvet tegeva asutusega. Lugege täpsemat teavet ka algfaasi projekteerimis- ja projektiarendusteenuste.

Best-Hall esitab kõik vajalikud joonised, mis on vaja ehitusloa taotlemiseks. Peale selle võime vajaduse korral ka ise ehitusjärelevalvet tegeva asutusega suhelda.

Lisaks saab meilt tuge ja teavet ametkondlike kohustuste täitmise jaoks, nt ehitamisega seotud teavitamiskohustuse täitmiseks.

Dr. Who

70 x 43 / 4.8-9.6 m Cardiff, United Kingdom

Arena Nordvest

187 x 73 / 4 m Kristiansund, Norway

Fertilog

99 x 60 / 3 m Kotka, Finland
Bonsky