Hvad koster en bygning fra Best-Hall? Sådan kan du finde ud af det

Written by Jan Hildén 13/02/2019

Utilstrækkelig specifikation af startdataene er et af de mest typiske problemer i forbindelse med byggeprojekter. Med andre ord bliver der ofte afgivet bestillinger uden de nødvendige planer. Det første jeg bliver spurgt er ofte spørgsmålet i overskriften. Desværre er det umuligt at svare med sikkerhed på det, for alle bygninger opføres projektbaseret afhængigt af deres anvendelsesformål og beliggenhed. 

For at hjælpe alle nuværende og potentielle fremtidige ejere af en bygning fra Best-Hall med at træffe de rigtige beslutninger med hensyn til egenskaber og pris har jeg besluttet mig for at udfærdige en liste over vigtige punkter, som man ikke kan komme udenom i forbindelse med designprocessen. Men først et par ord omkring hvor vigtigt planlægning er i det hele taget:

  • Inden for byggebranchen er det en velkendt tommelfingerregel, at planlægning kun udgør ca. 5 % af udgifterne til byggeriet, men at de definerer op til 80 % af dem, og det samme gælder for bygninger med overdækning af PVC-stof eller stålbygninger. Det bliver hurtigt dyrt, hvis man springer over hvor gærdet er lavest i forbindelse med planlægningen, uanset hvor stram tidsplanen er, og hvor mange varer der venter på en opbevaringsplads.

  • Planlægningsprocessen er ikke så vanskelig, som den måske lader til i starten – med en kvalificeret partner kan den faktisk være forholdsvist nem. Vi udfærdiger planer på en daglig basis, og vi har set næsten alt, også hvad der sker, når en bygning købes uden den nødvendige planlægning.

  • På trods af lighederne udadtil er ingen lagerbygninger helt ens. Normalt er forskellene store nok hvad angår dørenes placeringer eller kravene på byggestedet til at nødvendiggøre forskellige rammestrukturer og installationsløsninger.

Tre ting man ikke må ignorere i forbindelse med planlægningen

Formålet med planlægningsprocessen er ikke at give leverandørens planlægningsafdeling noget at lave. Den grundlæggende idé er, at indsamle omfattende og nøjagtige startdata til beregning af udgifterne og implementering helt fra projektets start. Det sørger for færre forsinkelser og unødvendige ekstraudgifter i forbindelse med byggearbejdet. Inden for industribyggeri kræver enhver ændring udfærdigelse af nye strukturelle planer, så ved alle pludselige indskydelser på arbejdsstedet flyttes hele processen tilbage til tegnebrættet.


Nedenstående tre generelle spørgsmål besvares i designfasen:

1. Hvad er bygningens anvendelsesformål?

Kravene til lagerbygninger til tømmer eller levnedsmidler eller til logistikbygninger er meget forskellige med henblik på plads, ventilation og isolering. I en logistikbygning kan det være vigtigt at integrere transportbånd og kraner i stålrammen. I en bygning hvor store mængder varer hyppigt flyttes rundt, er det også vigtigt at tage højde for effektiviteten af opbevaringen og produkthåndteringen. At tage højde for anvendelsesformålet er processens udgangspunkt. Nogle gange kan det medføre femcifrede besparelser, når man kigger på de vigtige aspekter sammen med en ekspert!

siltanosturi best hallissa

2. Hvilke krav skal opfyldes på stedet?

Jo mere udfordrende betingelserne er på byggestedet, desto mere påvirker beliggenheden planlægningen. Skal bygningen kunne modstå barske vejrforhold, såsom blæst? Er der store højdeforskelle på stedet, som der skal tages højde for i forbindelse med planlægningen af strukturen og rammens forbindelsesled? Hvilke myndighedskrav gælder på stedet? Bygningens placering på parcellen kan eksempelvis have stor betydning med hensyn til udgifterne til byggeriet. Det er altid en god idé at tage en ekspert med på råd i de tidlige faser.

best hallin vahva laatu kestaa kovissakin saaolosuhteissa

3. Er der særlige design- eller funktionskrav?

Der er i stigende grad forventninger om, at lagerbygninger og produktionshaller skal se imponerende ud og opfylde særlige funktionskrav. Har du brug for et stort sammenhængende rum eller ekstrem robusthed? I øjeblikket bliver der opført større og større bygninger i form af stålstrukturer med PVC-overdækning i stedet for mere traditionelle bygninger, hvilket en god valgmulighed til en lang række formål.


Når disse tre spørgsmål besvares, sørger det for en række realistiske startdata, som kan danne grundlag for den faktiske planlægning af byggeriet. På baggrund af disse oplysninger udfærdiger vores designere styrkeberegninger, specifikke produktionstegninger, mængdeberegninger og omkostningsberegninger, hvilket udmønter sig i et tilbud og en projektplan, som svarer til dine behov ned til mindste detalje.

logot best hallissa visuaalista nayttavyytta

•    Inden for byggebranchen er det en velkendt tommelfingerregel, at planlægning kun udgør ca. 5 % af udgifterne til byggeriet, men at de definerer op til 80 % af dem, og det samme gælder for bygninger med overdækning af PVC-stof eller stålbygninger. Det bliver hurtigt dyrt, hvis man springer over hvor gærdet er lavest i forbindelse med planlægningen, uanset hvor stram tidsplanen er, og hvor mange varer der venter på en opbevaringsplads

Har du brug for mere plads? Kontakt os, så designer vi en bygning, som vil vare i generationer. Hvis du sætter processen i gang hurtigt, kan du tage bygningen i brug om få måneder!

Jan Hildén

Business Operations Manager

+358 40 730 7952 jan.hilden@besthall.com
Bonsky