Best-Hall täcker allt

Best-Hall är ledande i produktutveckling och kompletta leveranser av avancerade kvalitetshallar (s.k. tälthallar) med fackverkskonstruktion i stål. Sedan 1975 har vi levererat omkring 5 000 lager-, industri- och sporthallar (tälthallar) i Finland och utomlands.

Du får en nyckelfärdig (tält)hall av önskad halltyp beklädd med slitstarkt PVC-material, plåt, trä eller sandwichpanel beroende på ditt val.

Våra tjänster täcker alla delar i din hallinvestering: myndighetskontakter, planering, produktion, extra utrustning, montering, underhåll och återanvändning.

VANLIGA FRÅGOR

Behövs det bygglov för en Best-Hall?
Ja. Best-Hall är inget tillfälligt väderskydd eller hallbygge täckt av plast/presenning, utan en säker och hållbar lokallösning som alltid dimensioneras för områdets snö- och vindlaster.

Kan jag få en Best-Hall-prislista? Vad kostar hallen?
Alla hallar prissätts individuellt, så det finns tyvärr ingen riktig prislista.
Priset per kvadrat avgörs av användningsbehoven, hallstorleken, snölasten, läget och utrustningen.

Tillverkas hallarna i Kina?
Nej. Alla hallar tillverkas på vår egen fabrik i Finland, närmare bestämt i Kelviå i Österbotten.
Vi sysselsätter omkring 120 personer.

Det påstås att byggnadstillsynen börjar kräva tredjepartstillsyn av halltillverkarna. Vad innebär detta?
Genom att ett godkänt organ gör periodiska inspektioner på fabriker och tillverkningsplatser vill man förvissa sig om att produkterna och tillverkningen uppfyller kvalitetskraven. Best-Hall omfattas av Inspecta Sertifiointi Oy:s tillsyn och kan då visa att konstruktionerna uppfyller myndighetskraven. Därigenom behövs det normalt inget krångel med kostsamma prov på byggplatserna. Sedan 1993 har vi ett ISO 9001-certifierat kvalitetssystem med DNV som certifieringsorgan.

Kan hallen göras varm?
Ja. Best-Hall kan montera en inneduk som ger en lätt värmeisolering. Om det behövs kan vi också lägga in isoleringsull mellan täck- och inneduken.

Är PVC det enda täckmaterialet?
Best-Hall erbjuder fler alternativ än PVC: efter behov kan vi beklädnaden även tillverkas av plåt, trä eller sandwichpanel.

Hur lång livslängd har duken?
Ungefär 25–30 år. Vi har byggt Best-Hallar som nu är över 30 år gamla och fortfarande har den ursprungliga duken.

Är det möjligt att integrera en lyftkran i hallen?
Ja, det är möjligt att integrera olika kranar och transportörer.

Hur stora pelarfria portöppningar är möjliga på hallens långsida?
Portöppningarna är vanligen 9–12-meter, men vi har gjort upp till 15 meter breda öppningar.

Hur höga portar är möjliga på hallens långsida?
Tumregeln är att porten ska vara en halv meter lägre än väggens innerhöjd.

Kan hallen ha lyftportar?
Ja, såväl i konventionellt utförande som i polyesterväv.

Bildas det kondens i hallen?
I vissa temperaturer bildas det kondens i taket, men detta kan avhjälpas märkbart med utsugsfläktar på taket. Om det finns vissa luftfuktighetskrav i förvaringen av dina produkter kan vi installera automatiska avfuktare i hallen.

Kan hallen anläggas direkt på asfalt?
Ja, förutsatt att hallens dimensioner, snölast och eventuella övriga laster tillåter det.

Hurdan ska asfaltgrunden vara?
Med avtalsdokumenten följer en ritning som utvisar kraven på grundläggningen.

Vad är PVC-duk?
Ett täckmaterial i polyesterväv som används i Best-Hall-lösningen. Duken är PVC-belagd, akryllackad, UV-skyddad och antimögelbehandlad.

Hur mycket väger PVC-duken?
Det finns duk i olika tjocklekar, så vikten varierar. Täckmaterialets tjocklek och vikt avgörs av hallens storlek och vilka laster den utsätts för.

Behöver täckduken spännas åt i efterhand?
Nej, vi spänner den i samband med monteringen så att den sitter som den ska.

Varför är stommen målad och inte galvaniserad?
Främst för att eliminera ojämnheter som med tiden skulle kunna nöta på duken. Galvanisering är dock inte uteslutet: om kunden har sådana behov eller önskemål kan vi också galvanisera stommen.

Vilka standardstorlekar på hallarna har ni?
Vi planerar alltid hallarna utifrån kundens behov.

Vilken är den minsta hallstorlek ni tillverkar?
Vanligen 20 x 10 m, men det är alltid värt att fråga efter andra storlekar.

Vilken är den största hallstorlek ni tillverkar?
Den maximala bredden är vanligen 100 meter. Längden är inte begränsad och även på höjden finns det svängrum: vi har levererat hallar med upp till 15 meter höga väggar.

Kan hallen ha raka väggar, om jag skulle behöva utnyttja bredden maximalt? Vad innebär detta prismässigt?
Vid behov kan vi leverera hallen med raka pelarväggar. Observera dock att lagrat material i vissa fall inte får placeras alldeles intill väggen. Raka väggar höjer priset, bl.a. till följd av eventuell grundläggning på betong.

Hur snabbt kan ni leverera hallen?
Leveranstiden varierar beroende på orderstocken. Den vanligaste leveranstiden är 8–12 veckor.

Vilka förberedelser krävs innan montörerna kommer till byggplatsen?
Den blivande hallens hörn ska vara markerade och det ska finnas tillgång till byggström. Tomten ska vara plogad och uppstädad så att det finns plats att montera. Det är också viktigt att nedlagda kablar och rör är markerade.

Kan jag laga en liten reva (ca 10 cm) genom att limma? Vilket lim rekommenderar ni?
Små revor kan du laga själv med PVC-lim som tillhandahålls av Best-Hall.

Kan jag köpa reparationsduk från Best-Hall?
Javisst, det är bara att ringa till oss.

En långtradare backade in i hallväggen. Vad är bästa sättet att påbörja reparationsprocessen?
Ta foton av både skadan och hallen i övrigt och skicka dem till oss. Då kan vi bedöma reparationskostnaderna och vad som behöver göras.

Vårt företag har bytt logotyp. Hur kan logotypen på hallväggen bytas ut?
Best-Hall kan sätta en ny logotyp ovanpå den gamla.

Hur mycket snö får det vara på hallens tak?
Vi dimensionerar Best-Hall för områdets snö- och vindlaster, så att konstruktionen klarar den områdesspecifika snölasten, t.ex. 200 kg/m2 i Helsingfors. Hur tjockt snön får ligga på taket beror på snöns konsistens.

Hur får jag bort snön från hallens tak?
På samma sätt som man tar bort snön från taket på andra byggnader. Tänk på säkerheten i arbetet: gå aldrig upp på taket utan säkerhetslina!