Best-Hall täcker allt

Best-Hall är ledande i produktutveckling och kompletta leveranser av avancerade kvalitetshallar (s.k. tälthallar) med fackverkskonstruktion i stål. Sedan 1975 har vi levererat omkring 5 000 lager-, industri- och sporthallar (tälthallar) i Finland och utomlands.

Du får en nyckelfärdig (tält)hall av önskad halltyp beklädd med slitstarkt PVC-material, plåt, trä eller sandwichpanel beroende på ditt val.

Våra tjänster täcker alla delar i din hallinvestering: myndighetskontakter, planering, produktion, extra utrustning, montering, underhåll och återanvändning.

VARFÖR BEST-HALL?

Best-Hall erbjuder en säker och högklassig miljö för mycket varierande användningsområden. Från oss får du snabbt en lokallösning som tål tidens tand, besparar dig onödiga bekymmer och effektiviserar din verksamhet. Dessutom uppfylls de senaste bygg-, brandsäkerhets- och materialhanteringsföreskrifterna.

KVALITET I ALLA LED – TILL DIN FÖRMÅN

Tänk vitt och brett
Behöver du gott om plats för din produktion, verksamhet eller lagerhållning? Då ska du välja Best-Hall. Detsamma gäller om lokalen ska användas för sport, motion eller evenemang.

Tack vare vår egenutvecklade stålstommeteknik kan vi bygga upp till 100 meter breda hallar utan störande stödpelare. Så stora hallar är perfekta för bl.a. maskinellt arbete, truckarbete och lagerhållning av stora komponenter samt för olika publikevenemang.

För att säkerställa hallens tillgänglighet och användbarhet planeras portarnas dimensioner, placering och funktionalitet utifrån dina specialbehov. Det vita PVC-materialet bidrar till att hallens känns ljus och luftig.

PVC-hallen kan planeras och byggas fristående eller anslutas till en annan byggnad, antingen via kortsidan, långsidan eller slussar.

Satsa på hållfasthet
Best-Halls säkerhet och hållfasthet är självklarheter som vi aldrig tummar på. PVC-hallen dimensioneras alltid utifrån lokala väder- och naturförhållanden samt specifik last från kranar och transportörer.

Hallens stålkonstruktioner håller för åretruntbruk och i planeringen av dem beaktas även extrema förhållanden. Hallens stomme tillverkas genomgående av kvalitetsstål. Stommen är rambyggd av svetsade rörprofiler och längsgående stödrör. Den är slungblästrad och pulvermålad, vid behov kan den också varmgalvaniseras.

VTT-testad grundläggningsmetod
Vi förankrar stålkonstruktionen direkt på asfalt med robusta stålpålar som garanterar att hallen står stadigt i alla lägen. Best-Halls egenutvecklade förankringslösning med stålpålar är den enda hallgrundläggningsmetod som VTT har testat. Om det behövs, t.ex. vid stor spännvidd eller extraordinär snölast eller annan belastning, kan hallen också byggas på betongfundament.

Täckmaterialet planeras, bearbetas och sätts ihop till färdiga komponenter för snabb montering på byggplatsen. Materialet består av PVC-belagd polyesterväv som tål växlande klimat och är återvinningsbar. Alternativt kan vi förse hallen med beklädnad av plåt, trä eller sandwichpanel. I hallens standardutrustning ingår mekanisk ventilation, som förebygger fuktrisker orsakade av kondens.

Uppnå kostnadseffektivitet
Best-Halls stora fördelar i kostnadseffektivitet under hela livslängden får konventionella hallbyggen och konkurrenternas kopior att blekna i jämförelse.

Förankringen med stålpålar ger kortare leveranstid och snabbare montering samt lägre anläggnings- och materialkostnader. Kvaliteten på våra material och lösningar samt att hallen skräddarsys för lokala förhållanden gör den till en investering som håller i decennier.

Best-Halls utmärkta användbarhet är en viktig faktor när du vill kostnadseffektivisera din verksamhet. Hallens väl tilltagna ytor snabbar upp arbetsmomenten, ökar framkomligheten och underlättar förflyttningarna. Den flexibla hallen kan anpassas till förändringsbehov som uppstår under hallens livslängd och gäller användningssyftet, de hanterade produkterna och materialen eller läget.

Vi installerar den extra utrustning som du vill ha i samband med första leveransen eller senare. Vi kan också ändra på hallens dimensioner, planlösning och isolering eller bygga ut den enligt dina önskemål.

Best-Hall möjliggör flexibla lösningar när verksamheten förändras. Vid behov kan hela hallen flyttas till en annan ort eller rent av till ett annat land. Med en flyttbar hall säkerställer du att produktionen, lagerhållningen och transporterna kan organiseras så kostnadseffektivt och produktivt som möjligt.

Stärk företagsprofilen
Visste du att du också kan höja företagsprofilen med hjälp av Best-Hall? Lokaler som ger ett kvalitativt och hållbart, snyggt och fullbordat intryck framställer din verksamhet och ditt företag i ett positivt ljus.

Utöver hallens användningssyfte kan du ange dina önskemål om färger, arkitektur och visuella element, så att vi kan anpassa hallens utseende till den aktuella företagsprofilen.

När vi planerar hallen tar vi hänsyn till företagets eller organisationens logotyper, färger och grafiska profil. Hallens färgsättning kan du välja från vår standardfärgkarta. På specialbeställning tillverkar vi hallen i exakt de färgnyanser du vill ha.