Best-Hall täcker allt

Best-Hall är ledande i produktutveckling och kompletta leveranser av avancerade kvalitetshallar (s.k. tälthallar) med fackverkskonstruktion i stål. Sedan 1975 har vi levererat omkring 5 000 lager-, industri- och sporthallar (tälthallar) i Finland och utomlands.

Du får en nyckelfärdig (tält)hall av önskad halltyp beklädd med slitstarkt PVC-material, plåt, trä eller sandwichpanel beroende på ditt val.

Våra tjänster täcker alla delar i din hallinvestering: myndighetskontakter, planering, produktion, extra utrustning, montering, underhåll och återanvändning.

BEST-HALLS HISTORIA I BILD

Best-Hall Oy grundades 1975 i Kronoby i Österbotten. Bakom företaget stod tre kompisar som ville ta fram ett mer hållfast alternativ till övertryckshallar.

I början gick dagarna åt till att göra beställningsarbeten och nätterna till att bygga de egna lokalerna.

Då Best-Hall hade tre år på nacken drog flyttlasset till Kelviå och en tomt invid vägen mot Kajana.

Verksamheten var fortfarande ganska småskalig och ledningen var involverad i alla arbetsmoment från försäljning till montering.

Exporten kom igång på 1980-talet, tidstypiskt nog till Sovjetunionen. Där var det ont om redskap men gott om muskler, så lyftkranar och linor ersattes med soldater och elkablar.

Senare utvidgades exporten till Norden och därifrån till övriga Europa. Mellanöstern är heller inte obekant för oss. Ett bevis på det är ”parlören”, som vi har kvar än i dag. Den är ett 58-sidigt häfte med de viktigaste siffrorna och uttrycken på arabiska.

År 1993 var en milstolpe för kvalitetsarbetet. Då blev Best-Hall den första finländska hallbyggaren som fick ett ISO 9001:2000-certifierat kvalitetssystem.

Exportens andel av Best-Halls verksamhet har ökat sedan mitten av 1990-talet och står i dag för hälften av omsättningen.

Sedan 1997 är Best-Hall en del av Wiklöf-koncernen.

De senaste drygt tjugo åren har varit en period av fortsatt tillväxt och expansion.

Under 2000-talet har Best Hall satsat på att utveckla den tekniska planeringen, förutom CAD-program använder vi oss av 3D-visualisering.