En stålhall så som du vill ha den!

Nu kan du välja hall oberoende av täckmaterial! På kundernas begäran har Best-Hall utökat sortimentet med stålhallar som ett alternativ till de PVC-täckta hallarna. Vi tillämpar samma kvalitetsprinciper i våra stålhallar som i PVC-hallarna. I allt vi gör siktar vi på det som är bäst för kunden och ambitionen är att genomföra varje hallprojekt så att vi kan vara stolta över hallen i många år efteråt. Kontakta oss, så får du en offert på en individuell och hållbar lokallösning.

Referenser »

INVESTERA I KVALITET OCH HÅLLBARHET

Vi bygger hallen utifrån dina önskemål och förhållanden
Vi levererar stålhallar som en totalleverans inklusive grundläggning eller som en basleverans, då du kan välja mellan PVC, plåt, trä eller sandwichpanel för hallens utvändiga beklädnad. Detta ger dig mer spelrum, t.ex. om lokala planbestämmelser utesluter ett visst fasadmaterial, och oss större möjligheter än någonsin att tillgodose dina önskemål. En stålhall består av byggnadens grund och stålstomme samt ett valfritt täckmaterial – plåt, isolerade plåtelement (sandwichpanel) eller trä, som är mer ovanligt. Dessutom ingår fönster, portar, rökluckor, stuprännor och fasadstege.

Heltäckande leverans
Totalleverens är det säkraste sättet att skaffa en stålhall. Då tar vi hand om hela projektet från grundläggning till rummens beläggningsmaterial. Då ingår även arkitektens, huvudplanerarens, den ansvariga konstruktionsplanerarens och arbetsledarens tjänster, VVS-, el- och markarbeten, betonggolv och kontorsutrymmen. Du kan även få hallen som en delleverans och utnyttja ditt eget nätverk av entreprenörer i byggarbetet.

Kvalitet i alla led
Vi kompromissar inte, utan kräver alltid det bästa av såväl material och konstruktioner som av utförare. Alla material vi använder är av dokumenterat bra kvalitet, långvariga på marknaden och från välkända leverantörer. Över 35 års erfarenhet som hallbyggare ger en stabil grund för det vi gör. Vi har ambitionen att vara marknadens säkraste val. Därför har våra planeringsansvariga behörighet för krävande stålkonstruktioner i kategorin FISEN AA. Kvaliteten i vår tillverkning är undersökt och garanterad av Inspecta och tyska GL. Ledstjärnan för hela verksamheten är vårt kvalitetssystem, som ISO 9001:2008-certifierats av DNV.

Kontakta oss och fråga mer om försäljningen av stålhallar: Jan Hildén, 040 730 7952

REFERENSER

Lakeuden Koiraurheilukeskus Oy

Best-Hall hade glädjen att leverera en hundsporthall till Seinäjoki våren 2013. Projektet möjliggjordes av lokala föreningar som satsade på nya lokaler för utövarna och de ungas fritidsmöjligheter.

 • Halltyp: permanentbyggd agilityhall
 • Plats: Seinäjoki, Finland
 • Mått: 64 x 25 / 3,5 m
 • Grundläggning: betong
 • Täckmaterial: Sandwichpanel

Pyroll Converting Oy

Våren 2014 levererade Best-Hall en utbyggnad av Pyroll Converting Oy:s produktionsanläggning i Broby. Hallen uppfördes i anslutning till en befintlig produktionsbyggnad som ett naturligt svar på Pyrollkundernas särskilda lagringsbehov. Pyroll lagrar sina färdiga produkter i hallen.

 • Halltyp: permanentbyggd lagerhall
 • Plats: Broby, Finland
 • Mått: 49 x 28 / 6,2 m
 • Grundläggning: betong
 • Täckmaterial: sandwichpanel
 • Andra lösningar: lasthus

RP-Logistics

Våren 2013 uppförde Best-Hall en logistikhall för RP-Logistics nära bra transportvägar i Mussalö hamn. Bredvid hallen går ett järnväggsspår under tak, som ger skydd för lastning och lossning. Stora portar på hallens kortsida möjliggör hantering av stora kollin. Det finns också lasthus för lastning av containrar och bilar direkt från hallen.

 • Halltyp: permanentbyggd logistikhall
 • Plats: Kotka, Finland
 • Mått: 100 x 50 / 5,9 m + lastkaj 50 x 9 m
 • Grundläggning: betong
 • Täckmaterial: korrugerad plåt
 • Andra lösningar: lastkaj, förhöjt golv

Pedersöre Ishall Ab

År 2008 byggde vi en ishall invid Riksväg 8 i Pedersöre. Hallen är en stålhall med sandwichpanel som fasadbeklädnad. Kaj Boström, styrelseordförande för Pedersöre Ishall Ab: ”Best-Halls långa erfarenhet och breda spektrum av leveranser vägde tungt när vi valde hall. Best-Hall har levererat såväl stora och små som isolerade och oisolerade hallar, och det övertygade oss när vi fattade köpbeslutet. Som samarbetspartner var Best-Hall mycket pålitlig och levererade hallen som avtalat. Det blev klart för oss från första början att hallen håller hög kvalitet. Efter invigningen har vi kunnat konstatera att hallen har blivit positivt mottagen av alla. Vi fick en välplanerad, praktisk och ljus hall där folk trivs.”

 • Halltyp: permanentbyggd sporthall
 • Plats: Pedersöre, Finland
 • Mått: 72 x 36 / 5 m
 • Grundläggning: betong
 • Fast täckmaterial: sandwichelement
 • Andra lösningar: värmeisolering, belysning, innerduk

Veljet Kuusisto Oy

Best-Hall levererade en stålhall som utrustades till hyvleri för ett brådskande behov hos Veljet Kuusisto i Letala. Byggnaden är halvuppvärmd och som material används sandwichelement och belagd korrugerad plåt. Kuusisto hade redan en PVC-täckt lagerhall från Best-Hall.

 • Halltyp: permanentbyggd produktionshall
 • Plats: Letala, Finland
 • Mått: 75 x 38 / 6,6 m
 • Grundläggning: betong
 • Fast täckmaterial: sandwichelement

STX Finland Cabins Oy

Best-Hall levererade en stålhall som lagerhall till STX Finland Cabins Oy i Pikis. Hallen utrustades med beklädnad av plåt och stora portar. Genom hallen ökade kundens täckta lageryta med 900 kvadrat och färdvägen bevarades, men blev lite smalare.

 • Halltyp: permanentbyggd lagerhall
 • Plats: Pikis, Finland
 • Mått: 36 x 25 / 8 m
 • Grundläggning: betong
 • Fast täckmaterial: belagd korrugerad plåt

Hydrolink

År 2010 levererade Best-Hall en stålhall till Hydrolink för förvaring och underhåll av båtar. Ett av kraven gällde den extraordinära höjden i båthallen. Speciellt i hallen är dess glashörn och -dörr, som släpper in naturligt ljus.

 • Halltyp: permanentbyggd lagerhall
 • Plats: Raseborg, Finland
 • Mått: 66 x 39 / 10 m
 • Grundläggning: betong
 • Fast täckmaterial: sandwichelement

Vihannestukku

År 2010 levererade Best-Hall en stålhall inklusive grundläggning till en grönsaksgrossist i Nurmijärvi. Byggnadens kylrum omfattar 2800 m2. Hallen är mellan 20 och 36 meter bred och 99 meter lång. En 400 kvadrat stor del av hallen är i två våningar och det finns flera skjutportar för att optimera logistiken.

 • Halltyp: permanentbyggd lagerhall
 • Plats: Nurmijärvi, Finland
 • Mått: 99 x 20–36 / 5 m
 • Grundläggning: betong
 • Fast täckmaterial: sandwichelement

Tennishall i Lojo

Hösten 2011 uppfördes en tennis- och sporthall i Lojo (Kisakallio). Hallens glasfasad släpper in mycket ljus och ökar trivseln samtidigt som den synliga stålkonstruktionen ger ett imponerande utseende och ett robust intryck. Tennishallen, som främst används av juniorer, ger möjlighet till motion och idrott i moderna och uppvärmda lokaler. Vi på Best-Hall är stolta och glada över att vi kunnat bidra till juniorverksamheten och de ungas tennisintresse.

 • Halltyp: permanentbyggd sporthall
 • Plats: Lojo, Finland
 • Mått: 73 x 45 / 4 m
 • Grundläggning: betong
 • Täckmaterial: sandwichpaneler, glas

Mikkelin Vihannes Oy

Vi har levererat en lager- och kontorshall till Mikkelin Vihannes Oy, som är en mindre livsmedelsgrossist. Leveransens omfattning var större än normalt: utöver kylrum på 250 kvadrat behövdes ett väl tilltaget kontorsutrymme, som vi byggde färdigt enligt kundens val av beläggningsmaterial.

 • Halltyp: permanentbyggd logistikhall
 • Plats: S:t Michel, Finland
 • Mått: 40 x 22 / 4,5 m och kontorslokaler
 • Grundläggning: betong
 • Täckmaterial: sandwichpaneler

Saimaa Yacht Store

Våren 2012 levererade Best-Hall en professionellt byggd båthall till Nyslott. Hallen är den enda i sitt slag i regionen. Hallens porthöjd och byggmaterial är idealiska för båtförvaring.

 • Halltyp: permanentbyggd båthall
 • Plats: Nyslott, Finland
 • Mått: 66 x 36 / 8,8 m
 • Grundläggning: betong
 • Täckmaterial: sandwichpanel

Steveco Oy

Våren 2012 uppförde Best-Hall en stålhall för Steveco i Kotka. Hallen fungerar som tillfälligt lager vid lastning av båtar, varmed båtens tid i hamn kan minimeras. Fartygsgodset lastas av snabbt in i hallen, varifrån det transporteras till den erforderliga platsen. Det omvända sker vid pålastning. Materialet lagras i sin helhet i den permanenta hallen och lastas ombord utan långa transportavstånd på hamnområdet.

 • Halltyp: permanentbyggd lagerhall
 • Plats: Kotka, Finland
 • Mått: 100 x 60 / 5,5 m
 • Grundläggning: betong
 • Täckmaterial: korrugerad plåt

Metallityöliike Nyberg

 • Halltyp: permanentbyggd produktionshall
 • Plats: Borgå, Finland
 • Mått: 54 x 22 / 6 m
 • Grundläggning: betong
 • Täckmaterial: sandwichpanel

SALICO OY

Sommaren 2012 uppförde Best-Hall en stålhall för livsmedelsproduktion i Juva. Hallen levererades nyckelfärdig till Salico Oy. Företaget tillverkar sallad under det kända märket STRAX. För att garantera kylkedjan måste hallen hålla en temperatur på +6 grader året runt.

 • Halltyp: permanentbyggd produktionshall
 • Plats: Salico Oy, Juva, Finland
 • Mått: 56 x 32 / 6 m
 • Grundläggning: betong
 • Täckmaterial: sandwichpanel
 • Andra lösningar: lasttak