PVC-hall (tälthall) som tål att användas och beskådas

Best-Halls PVC-täckta hall (s.k. tälthall) med stålstomme ger dig rymliga verksamhetslokaler som tål tidens tand, olika väderförhållanden och förflyttningar samt kritisk granskning. Lång livslängd, förstklassig hållbarhet och flexibilitet gör Best-Hall till en idealisk verksamhetslokal som effektiviserar din verksamhet även på lång sikt.

Best-Halls anpassningsbara utrymmen och många utrustningsmöjligheter gör den lika lämplig som produktions- och lagerlokal eller exempelvis en hall för olika sporter och evenemang. Kontakta oss och begär offert på en hall som skräddarsydd för dina behov!

VIRKESHALLAR FÖR AVANCERADE BEHOV

Best-Halls virkeshall gör din leveranskedja konkurrenskraftigare i alla led. Hallens lätta konstruktion, kostnadseffektivitet och flexibilitet är odiskutabla fördelar när stora mängder trävaror ska hanteras och lagras.

Vi har levererat närmare 200 virkeshallar i Finland och mer än 200 till övriga Europa. Hallarna används bl.a. för lastning och mellanlagring i hamnar och förvaring av sågade trävaror vid sågverk, som lager och skydd inom träförädlingsindustrin, lager- och produktionslokaler inom träbearbetningsindustrin och hämtgårdar vid trävarubutiker.

SKYDDA DIN EGENDOM OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN

Skydd mot vädrets makter
Best-Halls virkeshall ger ett garanterat skydd för dina trävaror året runt. Även i strängt klimat. Det fullständigt täta täckmaterialet skyddar virket mot fukt från regn och snö samt mot gassande sol. Dessutom skyddas emballage mot vind och blåst. Truckarbetet blir effektivare när ingen is och snö samlas mellan virkestravarna.

Effektiv avfuktning
Höga krav på kvalitetskontroll och olika trämaterial förutsätter att klimatet inne i hallen kan regleras effektivt.

Best-Halls virkeshall utrustas med individuellt anpassad portautomatik och automatisk avfuktning. Detta skapar en miljö där virkets fuktkvot kan hållas konstant i alla väder och årstider. Avfuktarens effekt optimeras enligt luftfuktighetskraven för virket och hallens innervolym för att trävarorna ska hålla hög och jämn kvalitet och för att göra lagringen energieffektiv.

Oändligt modifierbar
Best-Hall erbjuder kostnadseffektiv flexibilitet när verksamheten eller marknaden förändras. Tack vare fackverkskonstruktionen i stål är den PVC-täckta virkeshallen lätt att modifiera, bygga ut eller flytta när dina lokal- eller lagringsbehov förändras.

REFERENSER

Veljet Kuusisto

Veljet Kuusisto Oy behövde en lokal för lagring av trävaror vid Riksväg 8 i Letala. Best-Hall levererade ett kostnadseffektivt lager 2010. Hallen är 100 meter lång, 30 meter bred och har en fri innerhöjd på 6 meter. På hallens ena sida finns också ett tak som ger ytterligare övertäckning.

 • Halltyp: virkeshall
 • Plats: Letala, Finland
 • Mått: 100 x 30 / 6 m
 • Grundläggning: asfalt
 • Andra lösningar: extra tak

Silverwood, Frankrike

Två hallar, varav den första (81 x 32 / 5,9 m) levererades 2003 och den andra (50 x 35 / 5,9 m) 2004.

 • Halltyp: virkeshall
 • Plats: Lormont, Frankrike
 • Mått: 81 x 32 / 5,9 m och 50 x 35 / 5,9 m
 • Grundläggning: asfalt

FÅVANG SAG OG HOLVERI A/S. NORGE

Norska Fåvang Sag og Hövleri A/S använder Best-Halls virkeshall för försäljning och lagring av förädlade träprodukter. Virkeshallen levererades till sågverket år 2002 och garanterar att trä- och sågvarorna håller jämn kvalitet under alla årstider. ”Tack vare Best-Halls tekniska lösningar och suveräna hall kan vi vara säkra på att också stora virkesmängder håller samma höga kvalitet i alla väder”, konstaterar direktör Rune Voldsrud på Fåvang Sag og Hövleri ASA.

 • Halltyp: virkeshall
 • Plats: Fåvang, Norge
 • Mått: 57 x 32 / 5 m
 • Grundläggning: asfalt
 • Andra lösningar: portöppning 8 x 6 m

Interspan Tschopp, Schweiz

66 x 45 m / 9 m

Holz Hahn, Österrike

60 x 19 / 5,9 m

Stefl Holzhandel, Österrike

54 x 23,5 / 5,9 m

Lista-Center, Finland

60 x 25 m / 5 m

Junnikkala, Finland

70 x 40 / 5,9 m

Moelven, Norge

51 x 40 / 5,9 m

SAS Sodil, Frankrike

30 x 20 / 5 m

Vapo Timber, Finland

88 x 35 / 7 m

PK-Puu, Finland

49 x 30 / 5,9 m

Lappi Timber, Finland

51 x 52 / 5,9 m

Viitala Forest, Finland

60 x 16 / 5,9 m

Nordautomation, Finland

60 x 55 / 5 m

LapWall, Finland

105 x 45 / 5 m och 105 x 50 / 5 m

Prima Timber, Finland

60 x 28 / 5,9 m