PVC-hall (tälthall) som tål att användas och beskådas

Best-Halls PVC-täckta hall (s.k. tälthall) med stålstomme ger dig rymliga verksamhetslokaler som tål tidens tand, olika väderförhållanden och förflyttningar samt kritisk granskning. Lång livslängd, förstklassig hållbarhet och flexibilitet gör Best-Hall till en idealisk verksamhetslokal som effektiviserar din verksamhet även på lång sikt.

Best-Halls anpassningsbara utrymmen och många utrustningsmöjligheter gör den lika lämplig som produktions- och lagerlokal eller exempelvis en hall för olika sporter och evenemang. Kontakta oss och begär offert på en hall som skräddarsydd för dina behov!

Lantbrukshallar för produktion och lagring

Best-Hall erbjuder ett kostnadseffektivt, långlivat och 100 % inhemskt
alternativ för lantbrukets särskilda behov. Vanliga exempel på användningsområden är att hallen används som lösdriftsstall, plansilo, skydd för maskiner, torrgödsellager eller lokal för pälsnäringen.

PVC-täckmaterialet säkerställer ljusa och trivsamma arbetsförhållanden i hallen. Hallen är luftig och saknar störande stödpelare, vilket underlättar maskinarbete och ger frihet i lokalplaneringen.

Trygga gårdens produktivitet

Alltid anpassningsbar
Hallen är otroligt flexibel när produktionen eller verksamheten förändras. Den kan lätt anpassas till nya användningsbehov eller vidareförsäljning. Vid behov kan hela hallen flyttas till en ny plats för att öka effektiviteten i användningen och logistiken.

Skräddarsydd utrustning
Best-Hall skräddarsys för att exakt motsvara dina individuella behov. Exempelvis i mjölk- och köttproduktionen kan lokalen delas av så att värmeisoleringen och temperaturerna planeras utifrån de krav som boskapen och mjölkningen ställer.

Behövliga skydd för djuren konstrueras av vanlig PVC-duk och nät. Portarna kan vara lamellportar eller konventionella. Ventilationen sker antingen elektroniskt eller med självdrag.

REFERENSER

Gården Kopsala

Best-Lösdrift hybridhall uppförd i början av 2015. Antalet djur i det här stallet är närmare 130. Eftersom bärande stödpelare inte behövs inne i hallen blir stallet mycket luftigt med sina 1 500 kvadrat.

 • Halltyp: svalt lösdriftsstall
 • Plats: Toholampi, Finland
 • Mått: 60 x 24 / 3,5 m
 • Grundläggning: betong
 • Andra lösningar: partiell isolering, taket delvis av genomskinlig PVC-duk, gavlar av sandwichpanel, ventilationsnät på långsidorna, takfot i gavlar
Kopsalan Best-Pihatto

Uusitalo

År 2013 levererade Best-Hall två hallar som skydd för två plansilor på 100 och 50 meter i Kannus. Kunden upplevde storleken som en utmaning bl.a. med tanke på hållfasthetskalkylerna och ett snabbt genomförande av byggprojektet. Förutom snölasten ställer vindlasten på den österbottniska slätten särskilda krav. ”Best-Halls sporthall i Halso har stått stadigt i nästan ett halvt sekel. Jag känner till andra stora hallar från samma tillverkare”, säger Uusitalo, som är företagare i flera branscher.

Projektet började på våren och slutfördes för den större hallens dels redan innan det var dags att göra foder. Den mindre hallen blev färdig på tre veckor i augusti. Hallens färgsättning anpassades för att smälta in i det traditionella österbottniska landskapet och den stiliga exteriören fullbordades när takfoten kom på plats i en extra leverans.

Kunden hade all anledning att vara nöjd med slutresultatet. Hallen har hållit sig i bra skick såväl kalla vinterdagar som heta sommardagar. Tack vare att taket släpper igenom ljus behövs det inte extra belysning, inte ens på molniga dagar. ”Dessutom är det ju ett plus att hallen enkelt kan monteras ned och flyttas till nästa plats”. tillägger Uusitalo.

 • Halltyp: 2 plansilor
 • Plats: Kannus, Finland
 • Mått: 100 x 25 / 8 m och 48 x 25 / 8 m
 • Grundläggning: betong
 • Andra lösningar: tak och gavelfönster av genomskinlig PVC-duk, takfot

Hallen-Plan GmbH, Schweiz

År 2008 levererade Best-Hall en produktionshall till det schweiziska företaget Hallen-Plan GmbH. Byggnaden fungerar som ett stall och saknar mekanisk ventilation eftersom en del väggar består av nät och en ventilationsöppning i hallens längd konstruerades vid taknocken. Leveransen inkluderade inte portar eftersom beställaren ville montera nödvändiga lyft- och lamellportar själv.

Peter Häfliger från Hallen-Plan GmbH konstaterar att Best-Halls lösning erbjuder goda arbetsförhållanden för lantbruket både tekniskt och hälsomässigt. ”Eftersom stallet saknar störande pelare är vi fria att göra planlösningen som vi vill ha den.. Vi kan utnyttja byggnaden flexibelt för olika funktioner. Den goda visibiliteten underlättar övervakningen av djuren. Hallen har inte heller konstruktioner som förhindrar frontlastning med traktor.”

Häfliger tycker att hallen har främjat djurens välbefinnande på gården, som ligger i Schötz. ”Korna håller sig friskare tack vare den effektiva ventilationen och dagsljuset samtidigt som deras mjölkproduktion och fertilitet ökat. Att hallen är bra innebär minskade veterinärkostnader för oss.”

Byggkostnaderna blev förmånliga eftersom det bara behövdes en flytande betongplatta. ”Hallen betalar sig snabbt”, tror Häfliger.

 • Halltyp: produktionshall
 • Plats: Schötz, Schweiz
 • Mått: 48 x 26,7 / 4 m
 • Grundläggning: flytande betongplatta
 • Andra lösningar: röd täckduk, svart nätkonstruktion, nocköppning, delvis vitt tak

TOKO-Agro.s.r.o., Tjeckien

 • Halltyp: maskinutställningshall
 • Plats: Tjeckien
 • Mått: 90 x 42 / 5 m

Muuraiskangas, Finland

 • Halltyp: skydd för maskiner
 • Plats: Himanka, Finland
 • Mått: 50 x 20 / 5,5 m

Farmimuna, Finland

 • Halltyp: utställningshall
 • Plats: Oripää, Finland
 • Mått: 81 x 30 / 4 m