PVC-hall (tälthall) som tål att användas och beskådas

Best-Halls PVC-täckta hall (s.k. tälthall) med stålstomme ger dig rymliga verksamhetslokaler som tål tidens tand, olika väderförhållanden och förflyttningar samt kritisk granskning. Lång livslängd, förstklassig hållbarhet och flexibilitet gör Best-Hall till en idealisk verksamhetslokal som effektiviserar din verksamhet även på lång sikt.

Best-Halls anpassningsbara utrymmen och många utrustningsmöjligheter gör den lika lämplig som produktions- och lagerlokal eller exempelvis en hall för olika sporter och evenemang. Kontakta oss och begär offert på en hall som skräddarsydd för dina behov!

Lagerhall för förvaring, produktion och försäljning

Här har du en Best-Hall lagerhall som ger dig ny flexibilitet i lagerhållning inom produktion och handel. Öppna pelarfria ytor möjliggör maskinarbete och hantering av stora varor i lagret, som förses med portar anpassade till dina behov. Vi dimensionerar stålstommen och PVC-duken utifrån dina önskemål om konstruktioner för transportörer och mekaniska lastluckor, som vi också installerar åt dig.

Best-Hall lagerallen är perfekt för förvaring av bulkvaror i form av pulver eller granulat, anrikningsprodukter och virke. Den erbjuder även säkert skydd för styckegods, t.ex. som maskin- eller båthall.

Optimera lokalanvändningen

Individuellt anpassade lokaler
Lagerhallen med stålstomme och PVC-täckduk (s.k. tälthall) ger dig en anpassningsbar och väderskyddad förvarings- eller försäljningslokal för t.ex. fordon, arbetsmaskiner och apparater. Den stora hallen kan delas av med hjälp av mellanväggar. Du kan välja portarnas storlek, placering och eventuell automatik utifrån de lagerförda produkterna. Dessutom kan vi förse hallen med snörastak och regnvattensystem.

För produkter av alla slag
Lagerhallen är en skyddande lokallösning för alla produktionsfaser. Där kan du lagra såväl råvaror och halvfabrikat som färdiga produkter – allt från papper till stål eller från kablar till hushållsmaskiner. Naturligtvis går det också bra att använda den som produktionslokal.

Vi har sedan 1975 utvecklat, byggt och monterat våra PVC-täckta, prefabricerade stålhallar för bl.a. pappers- och massaindustrin, förpackningsindustrins förvaring av kartong och plast samt verkstadsindustrins förvaring av råmaterial och apparatur.

REFERENSER

Oy Elho Ab

Oy Elho Ab:s nya lagerhall i Bennäs har fått positiv respons från både förbipasserande och anställda i företaget, som tillverkar arbets- och entreprenadmaskiner för lantbruket. Hallen med sin ljusblå huvudfärg framhäver företagets grafiska profil och ligger på en synlig plats vid livligt trafikerade Riksväg 8.

”Förutom att hallen fyller sitt syfte gör den bra reklam för oss. Vi ser det som viktigt att företagets profil framhävs i all verksamhet – även i våra byggnader”, konstaterar ELHOs VD Dan-Johan Löfvik.

Lagerhallen representerar Best-Halls 3D-visualiserade hallar. Den tredimensionella visualiseringen underlättar kundens beslut eftersom ritningen ger en betydligt bättre bild av hallens slutliga utseende än i den tidigare 2D-visualiseringen. I ELHO-fallet tog Best-Halls planerare fram flera alternativ för hallens utseende.

Hallen på 2 000 kvadrat är försedd med skyddande takfot och togs i bruk sommaren 2012. ”Det är en lagerhall där vi förvarar bl.a. jiggar, komponenter och svetsavdelningens råmaterial. Den nya hallen innebar en efterlängtad lättnad i utrymmesbristen”, säger Löfvik.

 • Halltyp: lagerhall
 • Plats: Bennäs, Finland
 • Mått: 59 x 34 / 5 m
 • Grundläggning: asfalt
 • Andra lösningar: takfot

Oy Feedex Ab

Fodertillverkaren Oy Feedex Ab:s nya lagerhall i Kållby, Pedersöre är ett bra exempel på Best-Halls stora anpassningsbarhet. Hallen på 2 000 kvadrat togs i bruk sommaren 2012 och utgör ett spannmålslager som planerades utifrån kundens önskemål om användningen och utseendet.

Best-Halls takfotslösning för Feedex lagerhall ger mervärde och många fördelar. De största fördelarna gäller nog utseendet eftersom hallväggarna är renare och finare när regnvattnet tack vare takfoten inte kan rinna ner fritt. Erfarenheten har visat att hallarnas takfotslösningar även lovordats av myndigheter inom byggområdet. Alla Best-Hallar kan förses med takfot.

 • Halltyp: lagerhall
 • Plats: Pedersöre, Finland
 • Mått: 66 x 30 / 5 m
 • Grundläggning: asfalt
 • Andra lösningar: takfot

Sita Solving, Frankrike

År 2008 levererades en lagerhall till Airbus fastighetsbolag. I hallen förvaras maskiner och utrustning för fastighetsskötsel. På hallens ena långsida finns en tredelad skjutport som är 24 m bred.

 • Halltyp: lagerhall
 • Plats: Bouguenais, Frankrike
 • Mått: 40 x 25 / 5,9 m
 • Grundläggning: betong
 • Andra lösningar: tredelad skjutport

Agrograin, Ungern

Globalt verksamma Agrograin behövde ett bulklager i Ungern. År 2006 levererade Best-Hall ett halvklot med diametern 61,8 meter som spannmålslager. Med socklar är dess högsta höjd 40 meter. Monteringen var en utmaning, men resultatet blev en säker miljö för lagring av stora mängder spannmål.

 • Halltyp: lagerhall
 • Plats: Ungern
 • Mått: diameter 61,8 m, höjd 40 m
 • Grundläggning: betong
 • Andra lösningar: halvklot

Natoil, Kazakstan

År 2004 levererade Best-Hall två hallar till det norska oljebolaget Natoil som lager för oljeindustrin på en konstgjord ö i Kaspiska havet, cirka 20–30 km från land. Klimatet i området är extremt med mycket kalla vintrar och heta somrar. Temperaturskillnaden mellan sommaren och vintern kan uppgå till 80°C och även vindlasten är stor.

Oljeborrning är dyr verksamhet och oljebolagen måste kunna lita hundraprocentigt på sin infrastruktur. För att vara säker valde Natoil Best-Hall till sin leverantör.

År 2010 levererade Best-Hall ytterligare fyra hallar till nya konstgjorda öar. I samband med detta flyttades de två tidigare hallarna till platsen för de nya hallarna.

 • Halltyp: lagerhall
 • Plats: Kaspiska havet, Kazakstan
 • Mått: 76 x 39 m och 28 x 35 m
 • Grundläggning: betong
 • Andra lösningar: innerduk

Twinmax, Finland

60 x 30 / 7 m

Byggmax, Finland

53 x 19 / 6,5 m

Agrotel, Tyskland

81 x 40 / 5,9 m

Frankstahl, Österrike

66 x 34 / 5 m

Piilinen, Finland

100 x 25 / 5 m

AlzChem, Tyskland

71,6 x 23,6 / 5 m

Agri Janzé, Frankrike

36 x 28 / 5 m

Finnair, Finland

48 x 31 / 12,5 m

Norilsk Nickel, Finland

112 x 30 / 5,5 m

K-Group Europe, Finland

99 x 40 / 5,9 m

JuroClean, Finland

24 x 12 / 5 m

LS-Kiinteistöt, Finland

27 x 15 / 5 m

AP-Tela, Finland

51 x 20 / 5 m

Earthpac, Finland

72 x 36 / 9,3m

Valukumpu, Finland

24 x 16 / 5,9 m

Bewi Styrochem, Finland

76 x 45 / 5 m

Bolloré, Frankrike

110 x 50 / 8 m