PVC-hall (tälthall) som tål att användas och beskådas

Best-Halls PVC-täckta hall (s.k. tälthall) med stålstomme ger dig rymliga verksamhetslokaler som tål tidens tand, olika väderförhållanden och förflyttningar samt kritisk granskning. Lång livslängd, förstklassig hållbarhet och flexibilitet gör Best-Hall till en idealisk verksamhetslokal som effektiviserar din verksamhet även på lång sikt.

Best-Halls anpassningsbara utrymmen och många utrustningsmöjligheter gör den lika lämplig som produktions- och lagerlokal eller exempelvis en hall för olika sporter och evenemang. Kontakta oss och begär offert på en hall som skräddarsydd för dina behov!

Praktiska miljöhallar för återvinning och avfallshantering

Från Best-Hall får du en lokallösning för hantering eller kompostering av ditt returmaterial eller avfall enligt de senaste kraven och anvisningarna. Våra miljöhallar klarar de striktaste normerna och möjliggör maximal framkomlighet med maskiner.

Hallen har fackverkskonstruktion i stål och PVC-täckning (s.k. tälthall), och vi gör den precis så rymlig som din verksamhet kräver. Du får en stor, sammanhängande och effektiv lokal utan stödpelare som hindrar materialbehandlingen.

Uppfyll miljönormerna snyggt och säkert

Returprodukter under tak
Best-Halls miljöhall skyddar returpapper mot regn, snö och blåst. Den passar också bra för upplagring av flaskor, metall, textilier, råvaror, burkar, miljöfarligt avfall och plast. Då hallen delas av med mellanväggar eller nät kan den samtidigt användas för sortering av returprodukter. .

Hygieniskt och snyggt
Vi levererar en funktionell och estetiskt tilltalande byggnad för upplagring och hantering av avfall – och ett skydd som uppfyller normerna för miljöfarligt avfall. Hallen förhindrar avfallet sprids i omgivningen vid regn eller blåst regn och eliminerar samtidigt olägenheter från smådjur. Då t.ex. fågelflockar inte kan ta sig in i den PVC-täckta hallen sprider de inte heller ut bakterier i omgivningen.

Optimal kompostering
Vår lösning säkerställer optimala förhållanden för hantering och upplagring av ditt komposterbara avfall. Den täta PVC-duken gör det möjligt att kontrollera förhållandena inne i hallen och minimera luktolägenheter.

Vi har även beaktat påverkan från frätande ämnen som bildas i komposteringsprocessen: stommen kan vid behov skyddas med innerduk och behandlas med varmgalvanisering, skyddande färgskikt eller olika kombinationer av dessa. Ett sätt att förhindra frätande ämnen från att komma i kontakt med stålkonstruktionen är att skapa övertryck mellan täckduken och innerduken.

REFERENSER

Blackpool Council, Storbritannien

Best-Hall levererade år 2007 en miljöhall för avfallshantering till Blackpool Council på den brittiska västkusten. Hallen är helt öppen på en sida och utsätts därför för en ovanligt stor vindlast. Best-Hall byggde den motsatta sidan av både duk och nät, vilket gör att vinden inte trycker mot väggen med för stor kraft och skadar täckmaterialet när det blåser hårt. Stålstommens höjd varierar mellan 6 och 9,5 meter. Hallen monterades av Best-Halls återförsäljare Collinson.

  • Halltyp: miljöhall
  • Plats: Blackpool, Storbritannien
  • Mått: 30 x 48 / 9,5 m
  • Grundläggning: betong i olika höjd
  • Andra lösningar: nät på sidan

SUC, Tyskland

60 x 20 / 7 m

Vapo Biotech, Finland

81 x 59 / 5,9 m

Metran, Österrike

69 x 36 / 4 m

Niska & Nyyssönen, Finland

60 x 40 / 5,9 m

Georges Bleiker, Schweiz

60 x 40 / 8 m

Kuljetusrinki, Finland

30 x 20 / 8,5 m

Sita Suomi, Finland

45 x 25 / 6 m

Ekokem, Finland

60 x 40 / 5,9 m

Huurinainen, Finland

27 x 12 / 5 m

Puhas, Finland

70 x 36 / 7 m

ZAB, Schweiz

78 x 32,7 / 8 m

Metran, Österrike

57 x 34 / 6,8 m

Leisibach, Schweiz

54 x 39,4 / 8 m

Perämeren Jätehuolto, Finland

50 x 30 / 8 m

HSY, Finland

98 x 41,4 / 4 m

Paperinkeräys, Finland

60 x 40 / 7 m

Päijät-Hämeen Jätehuolto, Finland

38,4 x 26,4 / 3,2 m