Heltäckande tjänster

Av Best-Hall får du en högklassig och tillförlitlig produkt och dessutom stöd i allt som gäller underhåll, service och användning av hallen under dess livslängd.

Vi monterar och underhåller din hall, levererar extra utrustning som du behöver och sköter vid behov en flytt av hallen – kompetent, snabbt och pålitligt. Best-Hall lämnar dig inte ensam!

FLYTT AV HALLAR

Om din verksamhet förändras behöver du kanske hallen på en annan plats. Då kan vi flytta hallen dit du önskar.

Om flyttsträckan är kort och det finns gott om plats är det möjligt att flytta hela hallen med hjälp av lyftkranar. Då brukar vi byta ut hallens förankringstappar och regnkappan. För att flytten ska gå smidigt rekommenderar vi också att ankarfästena byts ut, så att nya ankare står färdiga att ta emot hallen på den nya platsen.

Om den nya platsen är längre bort än några hundra meter kommer våra erfarna montörer och tar ner hallen, flyttar den och monterar den på nytt. Vid flyttning mellan orter kontrollerar vi snölasten för respektive ort, och om det behövs förstärker vi hallens konstruktioner.

Att flytta hela hallen på en gång kräver specialkompetens. Ta inga risker utan anlita Best-Hall för flytten!

REFERENSER

HELSINGFORS HAMN

År 2009 genomförde Best-Hall en omfattande flytt på Västra terminalens område i Västra hamnen i Helsingfors. Lyftningen av en hel terminalhall (L19) förbereddes kvällen före och flytten påbörjades följande morgon. Flytten 200 meter bort tog 12 timmar och när allt var klart på kvällen hade hallen också vänts åt ett annat håll. Totalt tog flyttprojektet knappt tre veckor.

  • Leveranstyp: Best-Hall-tjänst
  • Plats: Västra hamnen, flytt av magasin L19, Helsingfors, Finland
  • Hallmått: 74 x 30 / 5 m

Byggchef Pekka Haikonen från Helsingfors Hamn berättar om projektförloppet:

”Helsingfors Hamn skaffade Best-Hallen som magasin våren 2006. När operatören som hyrde hallen flyttade bort verksamheten fanns det inte längre bruk för hallen som enbart lagerlokal. Vi fann ett nytt användningsområde som passagerarterminal för kryssningsfartyg som besöker Västra hamnen på somrarna. Detta krävde dock att hallen flyttades närmare kajområdet, cirka 200 meter från den ursprungliga platsen.

På grund av det korta avståndet föreslog Best-Hall en flytt av hallen i en eller två sektioner. Tankarna utvecklades till en flyttplan enligt vilken hallen skulle flyttas i ett stycke med hjälp av fordonskranar. I maj 2009 utförde Best-Hall flytten med hjälp av sex robusta Pekkaniska-kranar.

Flyttarbetet lyckades utmärkt. Helsingfors Hamn hade förberett flytten genom asfaltering av hallens nya plats. Best-Hall förankrade hallen på dess nuvarande plats och tätade den nedre delen mot asfaltytan.

Därefter har hallen varit kryssningsterminal sommartid och magasin i Västra hamnen under övrig tid. Under årens lopp har hallen visat sig vara hållfast och slitstark i de ibland extrema väderförhållanden som råder i Västa hamnen. Inte ens den snörika vintern 2009–2010 medförde problem.

Best-Hall är överlag en mycket funktionell helhet och lämplig för många användningsområden – från lagerlokal till passagerarterminal.”

YIT, STORBRITANNIEN

I juni 2010 demonterade Best-Hall en hall i Storbritannien som man uppfört ett antal gånger tidigare – först i Finland och därefter två gånger i Storbritannien. Grundläggningen har förändrats från asfalt till betong och vid ett tillfälle byttes även täckmaterialet ut. Stommen har dock varit densamma hela tiden. Best-Hall har vid behov flyttat hallen från land till land när YIT bytt byggplats och fortsatt använda den som lager.