Heltäckande tjänster

Av Best-Hall får du en högklassig och tillförlitlig produkt och dessutom stöd i allt som gäller underhåll, service och användning av hallen under dess livslängd.

Vi monterar och underhåller din hall, levererar extra utrustning som du behöver och sköter vid behov en flytt av hallen – kompetent, snabbt och pålitligt. Best-Hall lämnar dig inte ensam!

EXTRA UTRUSTNING

Vi tillhandahåller en hel del extra utrustning för att kunna skräddarsy Best-Hall efter dina behov i fråga om funktionalitet, användbarhet och utseende. Valet av utrustning påverkas av hallens användningssyfte, dess geografiska läge, vilka produkter och råvaror som hanteras, krav och normer gällande lagring, styckegodsets storlek och olika miljö-, brandsäkerhets- och byggföreskrifter. Från Best-Hall får du sakkunnig hjälp att bedöma utrustningsbehovet.

Det är värt att kartlägga behovet av extra utrustning redan i samband med hallordern, så att hallen har optimal funktionalitet från första början. Givetvis levererar vi önskad utrustning även senare.

Förutom planering, tillverkning och montering av hallen får du all extra utrustning från oss – inklusive belysning och avfuktare. Vi hjälper dig i behovskartläggningen, och om du vill levererar vi hallen nyckelfärdig.

Best-Hall peltiverhous
Best-Hall lastaustaskut
Best-Hall suojaverkko
Best-Hall jakoseinä
Best-Hall huippuimuri
Best-Hall henkilökäyntiovi
Best-Hall nosto-ovi
Best-Hall yhdyskäytävä
Best-Hall sivukatos
Best-Hall lumieste