Heltäckande tjänster

Av Best-Hall får du en högklassig och tillförlitlig produkt och dessutom stöd i allt som gäller underhåll, service och användning av hallen under dess livslängd.

Vi monterar och underhåller din hall, levererar extra utrustning som du behöver och sköter vid behov en flytt av hallen – kompetent, snabbt och pålitligt. Best-Hall lämnar dig inte ensam!

MONTERING

När du väljer en Best-Hall kan du räkna med klart snabbare montering än i konventionella byggen. Tack vare långvarig produktutveckling, professionell planering och egen tillverkning har vi kunnat minimera den tid som går åt till montering. Våra yrkeskunniga montörer har lång erfarenhet av monteringsarbetet, metoderna och säkerheten i arbetet. Utöver dem behövs det oftast inte mer än viss lyft- och transportutrustning.

Monteringen påskyndas av Best-Halls egenutvecklade förankringsmetod med stålpålar som garanterar att hallen står stadigt. Oftast kan hallen förankras direkt på asfalt.

Vi spänner upp täckmaterialet under monteringen, och det behöver inte spännas åt senare. Årtionden kommer att passera utan att Best-Hall tappar sin form och spänst!

SÅ HÄR MONTERAS EN PVC-TÄCKT BEST-HALL®

Best-Halls montörer börjar med att ”spika” förankringsplattorna…

…och radar ut stomelementen på platsen för att sedan sammanfoga dem till sektioner med hjälp av bultar.

Stommen uppförs sektionsvis och sektionerna sammanfogas.

När stommen är monterad lyfts täckduken upp på taket.

Duken fästs i stommen och spänns åt omsorgsfullt.

Till sist lyfts gavelduken upp och fästs i stommen.