God Jul!

Genom att delta i “Jul i Sinnet” -insamlingen vill vi ge julglädje till mindre bemedlade familjer I Finland. Så i år ger vi inte julkort eller julklappar. Vi sänder ett varmt tack till våra kunder och samarbetspartners för det gångna året och våra gemensamma projekt. Genom att delta i “Jul i Sinnet” -insamlingen vill vi ge julglädje till mindre bemedlade familjer i Finland. Så i år ger vi inte julkort eller julklappar. Vi sänder ett varmt tack till våra kunder och samarbetspartners för det gångna året och våra gemensamma projekt. Jul i Sinnet -insamnlingen ordnas av Mannerheims Barnskkyddsförbund och Finlands Röda Kors i samarbete med Yle till förmån för barnfamiljer i Finland. Med intäckterna skaffas gåvokort på 70 euro, som delas ut till barnfamiljer som är i en svår ekonomisk situation. Med gåvokorten kan familjerna handla mat till julbordet.

Jul i Sinnet -insamligen år 2017

Jul i Sinnet -insamlingen ordnas år 2017 för 21 gången. Insamlingen inleds torsdagen den 23 november och pågår till julafton. Årets insamlingsmål är 2 100 000 euro. Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalföreningar och Röda Korsets avdelningar delar ut 30 000 gåvokort värda 70 euro. Under årens lopp har insamlingen hjälpty redan ca 230 500 familjer.