En ny virkeshall till Österrike

Best-Hall har levererad en ny virkeshall åt Retrotimber, Österrike. Den snygga hallens strolek är 45 x 26 meter. Hallen är utrustad med en 2-delad skjutport 7 x 5 m och en 4-delad skjutport på 14 x 5 m. Best-Hall Oy har levererat hallar till Österrike sedan början av 90-talet. Cirka 200 stycken av dem är virkeshallar.

Skydd mot vädrets makter

Best-Halls virkeshall ger ett garanterat skydd för dina trävaror året runt. Även i strängt klimat. Det fullständigt täta täckmaterialet skyddar virket mot fukt från regn och snö samt mot gassande sol. Dessutom skyddas emballage mot vind och blåst. Truckarbetet blir effektivare när ingen is och snö samlas mellan virkestravarna.