Permanenta hallar

Världen förändras, och detsamma gäller för kundernas önskemål och krav. En Best-Hall® är i sig anpassbar och smidig, men på kundernas begäran har vi utökat produktsortimentet med permanenta hallar som ett alternativ till våra hallar med täckduk.

Vi erbjuder permanenta hallar antingen som totalleverans inklusive grunden eller som basleverans, då du kan välja mellan PVC, plåt, trä eller sandwichpanel för hallens utvändiga beklädnad. Detta ger dig mer spelrum till exempel om lokala planbestämmelser utesluter ett visst fasadmaterial, och oss större möjligheter än någonsin att tillgodose dina önskemål!