Luftiga HANGARER

Våra hangarer ger ditt bolags värdefulla flygflotta ett gott skydd. Förvaring och underhåll är de användningar där hangaren verkligen kommer till sin rätt, och tack vare vår egenutvecklade stomkonstruktion kan vi ge hangaren exakt de dimensioner som dina flygplan eller helikoptrar kräver. Innerduken skyddar luftfartygen mot vädrets påverkan och fungerar samtidigt som värmeisolering. För hangarerna tillhandahåller vi ett sortiment av specialdesignade portar.