Staplar av styckegods

Vållar hanteringen och förvaringen av styckegods och styrningen av lagerförhållandena problem för dig? En Best-Hall® är lösningen när kvalitetssystemen ställer speciella krav på lagerhållningen. Öppna fria ytor underlättar ditt arbete, och då hallen förses med specialportar är det ingen match att hantera också större gods. Om du så önskar kan traverser och andra transportörer integreras i stommen.