Skydd för råvaror

Best-Hallen® gör det lätt för dig att ha lagerförhållandena under kontroll: hallens PVC-täckmaterial ger en enhetlig, vattentät konstruktion, och du kan fritt välja taklutningen till exempel enligt friktionsvinkeln för det pulver som ska lagras. Magasinet kan utrustas med pneumatiska pulvertransportörer och maskinella lastluckor. Våra hamnmagasin är också konstruerade att motstå inverkan av eventuella frätande ämnen.