Prisvärda HAMNMAGASIN

Best-Halls hamnmagasin möjliggör lastning och mellanlagring oberoende av väder och vind. De kan anpassas efter olika produkter och råvaror, vilket ger dig ökad flexibilitet i hanteringen av stycke- och bulkgods. Vid dimensioneringen av stålstommen och PVC-duken tar vi hänsyn till önskade transportörkonstruktioner som fästs i stommen. Såväl stålkonstruktionerna som färgskikten klarar havsklimatet.

I våra hamnmagasin gör du lagringen av råvaror, styckegods, bulkmaterial i form av pulver eller granulat, virke, anrikningsprodukter samt maskiner och anordningar till ett led i en effektiv logistikkedja.