Praktiske MILJØHALLER for avfallshåndtering

 

Trenger du en bygning for håndtering eller kompostering av returmaterialer eller avfall? Miljøhallene våre takler de siste kravene og de strengeste normene. Hallen har fagverkskonstruksjon i stål og PVC-dekke, og vi gjør den akkurat så stor som du vil ha. Du får en luftig og praktisk hall med frie overflater som gir maksimal framkommelighet med maskiner.