LAGERHALLER for enkel oppbevaring

Her har du en hall som gir deg ny fleksibilitet i lagerholdning innen produksjon og handel. Åpne, frie overflater gjør at du kan kjøre inne i lageret, og med måletilpassede porter får du enkelt inn også store varer. Vi dimensjonerer stålrammeverket og PVC-duken med tanke på ønsket transportørkonstruksjoner og maskinelle lasteluker og installerer dem til deg. Hallen er perfekt for oppbevaring av bulkvarer i form av pulver eller granulat, anrikningsprodukter, trevirke og stykkgods som båter, maskiner og anordninger.