Lučke hale: objekt za rad u luci koji vam je sigurno dostupan

Hala će omogućiti lučkim djelatnicima da vrše utovare, istovare, privremeno skladištenje i ostale poslove, bez obzira na vremenske uvjete. PVC hala omogućuje rukovanje npr. paketima ili rasutim teretom, budući da se nemjena hale može mijenjati kako se mijenjaju materijali  i proizvodi koji kroz nju prolaze. Kod osmišljanja čeličnog okvira i  PVC pokrova uzimamo u obzir težinu pokretnih traka i dizalica koje će biti potrebne i čije strukture će se uklopiti u glavni okvir hale. Čelični okvir i boje koje upotrebljavamo za hale mogu se upotrebljavati i u primorskim uvjetima.

U Best-Hall lučkim halama se mogu skladištiti sirovine, roba u paketima, rasuti materijali u prahu ili granulama, drvena građa, željezna ruda te strojevi I ostala oprema, kao dio učinkovitog logističkog lanca.