Prilagodba naših rješenja vašim potrebama

 

Koja je namjena vaše hale? Mi ćemo vam ponuditi fleksibilna rješenja za potrebe vašeg prostora. 

Best-Hall®  vam nudi elegantan i trajna rješenja, hale koje odoljevaju vremenu i vremenskim nepogodama a podnose i selidbe. Proširite vaše poslovanje a pri tom uštedite novac i vrijeme!

 
     
  Hale za drvenu građu za obradu i skladištenje drvene građe    

Logističke hale za utovar i istovar prilikom transporta 

  Sportske dvorane za različita sportska     Hale za djelatnosti zaštite okoliša za obradu i kompostiranje recikliranog i otpadnog materijala 
  Hale za luke za ukrcaj i skladištenje robe      Proizvodne hale za industrijsku proizvodnju 
  Aerodromske hale za zaštitu i održavanje aviona i helikoptera                        Podrška i održavanje hala  osim dizajna i postavljanja nudimo i svu skrb koju ćete trebati za vrijeme životnog vijeka vaše hale
  Skladišne hale za potrebe industrije i trgovine