Ostanite u kontaktu!

Best-Hall Oy centar za dizajn i proizvodnju se nalazi u Kälvii, 18 km od grada Kokkola u Finskoj. Uz naše poslove u Finskoj, naša široka mre�a agenata je na usluzi i našim internacionalnim klijentima. Stupite u kontakt s nama pomoću dolje navedenih informacija ili popunjavanjem formulara u dijelu "Kako vam mo�emo pomoći?".

 

   

Finland:

Best Hall Oy
Yhdystie 3-7
68300 Kälviä
Tel. + 358 6 832 5000
Fax + 358 6 835 0477

info_at_besthall.com
www.besthall.com

Our Email addresses are:

firstname.lastname@besthall.com

 
 

 

 

   

Export Manager Pia Anttiroiko

   
     

 

Sales Manager Raimo Saari

 
     

 

Managing Director Leif Fagernäs

 

 
     

 

Senior Advisor Leif Kempas

 
     

CROATIA:

ME GROUP CAMP SOLUTIONS d.o.o.
F. RACKOGA 11
10000 ZAGREB
CROATIA

+385 91 3241500
Email: jorma.pennanen@megroupcs.eu
Web : www.megroupcs.eu